Kohalike omavalitsuste kohustused ja finantsdistsipliini tagamine

Materjalidest saab ülevaate kohalike omavalitsuste laenutegevuse seadusandlikust regulatsioonist ja finantsdistsipliini tagamise meetmetest kinni pidamisest. Lisaks leiab analüüsi KOVide laenutegevusest vastaval aastal.