Välisvahendite auditeerimine

Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakonna (FKO) ülesandeks on muuhulgas täita auditeeriva asutuse ülesandeid ehk auditeerida Euroopa Liidu toetust ja välisabi taotlevate, saavate, kasutamist korraldavate ja järelevalve eest vastutavate isikute tegevust. Seda funktsiooni täidab FKO koostöös rakendusasutuste ja –üksuste siseauditi üksustega, kellega FKO-l on sõlmitud vastavasisuline koostöökokkulepe.

FKO on funktsionaalselt sõltumatu üksus, mis võib vastavalt oma aasta tööplaanile auditeerida kõiki välisabi rakendussüsteemi tasandeid ning teavitab OLAF-it tuvastatud rikkumistest. Osakond ei osale välisabi rakendussüsteemi juhtimisprotsessis, maksete teostamise protsessis ja muudes ülesannetes, mis võib kahjustada audiitorite objektiivsust.

Käesoleval leheküljel on esitatud informatsioon välisabi auditeerimise tööplaanide ja auditeerimise tulemusi kajastavate aastaaruannete kohta. Samuti on kättesaadavad kõik FKO ja tema koostööpartnerite poolt läbi viidud auditite lõpparuanded.

 
 Aeg   Pealkiri   Suurus  Tüüp
05.01.2016 2015. aasta auditeerimise aastaaruanne 678.6 KB pdf
05.01.2016 2015. aasta auditeerimise aastaaruande lisad 4.9 MB zip
29.01.2015 2014. aasta auditeerimise aastaaruanne 354.0 KB doc
29.01.2015 2014. aasta auditeerimise aastaaruande lisa 1.1 - 2014. aastal uuendatud juhtimis- ja kontrollisüsteemide kirjeldus 3.7 MB pdf
29.01.2015 2014. aasta auditeerimise aastaaruande lisa 1.2 - 2014. aastal uuendatud auditi strateegia 661.5 KB doc
29.01.2015 2014. aasta auditeerimise aastaaruande lisa 4.1 - 2014. aastal läbi viidud juhtimis- ja kontrollisüsteemi auditid 36.5 KB xls
29.01.2015 2014. aasta auditeerimise aastaaruande lisa 5.1 - 2014. aastal läbi viidud projektiauditid 90.5 KB xls
29.01.2015 2014. aasta auditeerimise aastaaruande lisa 5.2 - 2014. aastal läbi viidud projektiauditites tehtud tähelepanekud ja soovitused 274.5 KB xls
29.01.2015 2014. aasta auditeerimise aastaaruande lisa 5.3 - korrigeeritud projektiauditite vea määr pärast järeltegevusi 2012. a auditeerimise üldkogumis 11.8 KB xlsx
29.01.2015 2014. aasta auditeerimise aastaaruande lisa 5.4 - kõige tõenäolisem viga 2014. a auditeerimise üldkogumis 21.4 KB xlsx
29.01.2015 2014. aasta auditeerimise aastaaruande lisa 5.5 - 2014. a vigade analüüs 38.3 KB docx
29.01.2015 2014. aasta auditeerimise aastaaruande lisa 5.6 - Table for declared expenditure and sample audits 41.4 KB docx
29.01.2015 2014. aasta auditeerimise aastaaruande lisa 5.7 - korrigeeritud kõige tõenäolisem viga 2012. a auditeerimise üldkogumis 23.3 KB xlsx
29.01.2015 2014. aasta auditeerimise aastaaruande lisa 5.8 - korrigeeritud kõige tõenäolisem viga 2013. a auditeerimise üldkogumis 24.0 KB xlsx
29.01.2015 2014. aasta auditeerimise aastaaruande lisa 7.1 - juhtimis- ja kontrollisüsteemide auditite järeltegevused 46.0 KB xlsx
29.01.2015 2014. aasta auditeerimise aastaaruande lisa 7.2 - projektiauditite järeltegevused 218.5 KB xlsx
29.01.2015 2015. aasta struktuuritoetuse auditeerimise tööplaan perioodil 2007-2013 24.4 KB xlsx
02.01.2014 2013. aasta auditeerimise aastaaruanne 510.5 KB doc
02.01.2014 2013. aasta auditeerimise aastaaruande lisa 1.1 - 2013. aastal uuendatud juhtimis- ja kontrollisüsteemide kirjeldus 5.8 MB pdf
02.01.2014 2013. aasta auditeerimise aastaaruande lisa 1.2 - 2013. aastal uuendatud auditi strateegia 642.0 KB doc
02.01.2014 2013. aasta auditeerimise aastaaruande lisa 4.1 - 2013. aastal läbi viidud juhtimis- ja kontrollisüsteemi auditid 38.5 KB xls
02.01.2014 2013. aasta auditeerimise aastaaruande lisa 5.1 - 2013. aastal läbi viidud projektiauditid 86.0 KB xls
02.01.2014 2013. aasta auditeerimise aastaaruande lisa 5.2 - 2013. aastal läbi viidud projektiauditites tehtud tähelepanekud ja soovitused 532.5 KB xls
02.01.2014 2013. aasta auditeerimise aastaaruande lisa 5.3 - korrigeeritud kõige tõenäolisem viga 2011. a auditeerimise üldkogumis 11.8 KB xlsx
02.01.2014 2013. aasta auditeerimise aastaaruande lisa 5.4 - kõige tõenäolisem viga 2013. a auditeerimise üldkogumis 24.1 KB xlsx
02.01.2014 2013. aasta auditeerimise aastaaruande lisa 5.5 - 2013. a vigade analüüs 48.5 KB docx
02.01.2014 2013. aasta auditeerimise aastaaruande lisa 5.6 - korrigeeritud kõige tõenäolisem viga 2012. a auditeerimise üldkogumis 40.8 KB docx
02.01.2014 2013. aasta auditeerimise aastaaruande lisa 7.1 - juhtimis- ja kontrollisüsteemide auditite järeltegevused 60.2 KB xlsx
02.01.2014 2013. aasta auditeerimise aastaaruande lisa 7.2 - projektiauditite järeltegevused 189.4 KB xlsx
19.02.2013 2013. aasta struktuuritoetuse auditeerimise tööplaan perioodil 2007-2013 160.0 KB xls
28.01.2013 2012. aasta auditeerimise aastaaruanne 352.5 KB doc
28.01.2013 2012. aasta auditeerimise aastaaruande lisa 1.1 - 2012. aastal uuendatud juhtimis- ja kontrollisüsteemide kirjeldus 4.1 MB pdf
28.01.2013 2012. aasta auditeerimise aastaaruande lisa 1.2 - 2012. aastal uuendatud auditi strateegia 415.0 KB doc
28.01.2013 2012. aasta auditeerimise aastaaruande lisa 4.1 - 2012. aastal läbi viidud juhtimis- ja kontrollisüsteemi auditid 41.0 KB xls
28.01.2013 2012. aasta auditeerimise aastaaruande lisa 5.1 - 2012. aastal läbi viidud projektiauditid 144.0 KB xls
28.01.2013 2012. aasta auditeerimise aastaaruande lisa 5.2 - 2012. aastal läbi viidud projektiauditites tehtud tähelepanekud ja soovitused 386.5 KB xls
28.01.2013 2012. aasta auditeerimise aastaaruande lisa 5.3 - korrigeeritud kõige tõenäolisem viga 2010. a auditeerimise üldkogumis 26.5 KB xls
28.01.2013 2012. aasta auditeerimise aastaaruande lisa 5.4 - kõige tõenäolisem viga 2012. a auditeerimise üldkogumis 46.0 KB xls
28.01.2013 2012. aasta auditeerimise aastaaruande lisa 5.5 - 2012. a vigade analüüs 93.0 KB doc
28.01.2013 2012. aasta auditeerimise aastaaruande lisa 5.6 - korrigeeritud kõige tõenäolisem viga 2011. a auditeerimise üldkogumis 39.0 KB xls
28.01.2013 2012. aasta auditeerimise aastaaruande lisa 5.7 - tabel deklareeritud kulude ja auditeeritud valimite kohta 69.5 KB doc
28.01.2013 2012. aasta auditeerimise aastaaruande lisa 7.1 - juhtimis- ja kontrollisüsteemide auditite järeltegevused 181.0 KB xls
28.01.2013 2012. aasta auditeerimise aastaaruande lisa 7.2 - projektiauditite järeltegevused 386.5 KB xls
28.01.2013 2012. aasta hinnang juhtimis- ja kontrollisüsteemide toimimise ja kulude abikõlblikkuse kohta 149.9 KB pdf
02.02.2012 2012. aasta struktuuritoetuse auditeerimise tööplaan perioodil 2007-2013 54.5 KB xls
11.01.2012 2011. aasta auditeerimise aastaaruanne 327.0 KB doc
11.01.2012 2011. aasta auditeerimise aastaaruande lisa 4.1 - 2011. aastal läbi viidud juhtimis- ja kontrollisüsteemi auditid 35.5 KB xls
11.01.2012 2011. aasta auditeerimise aastaaruande lisa 5.1 - 2011. aastal läbi viidud projektiauditid 127.0 KB xls
11.01.2012 2011. aasta auditeerimise aastaaruande lisa 5.2 - 2011. aastal läbi viidud projektiauditites tehtud tähelepanekud ja soovitused 535.5 KB xls
11.01.2012 2011. aasta auditeerimise aastaaruande lisa 5.3 - perioodil 01.07.2009-30.06.2010. a läbi viidud projektiauditite korrigeeritud vea määr 207.5 KB xls
11.01.2012 2011. aasta auditeerimise aastaaruande lisa 5.4 - kõige tõenäolisem viga 2011. a auditeerimise üldkogumis 47.0 KB xls
11.01.2012 2011. aasta auditeerimise aastaaruande lisa 7.1 - juhtimis- ja kontrollisüsteemide auditite järeltegevused 249.5 KB xls
11.01.2012 2011. aasta auditeerimise aastaaruande lisa 7.2 - projektiauditite järeltegevused 272.0 KB xls
11.01.2012 2011. aasta auditeerimise aastaaruande lisa 8.1 - auditeeriva asutuse kvaliteedi sisemise hindamise aruanne 144.0 KB doc
11.01.2012 2011. aasta hinnang juhtimis- ja kontrollisüsteemide toimimise ja kulude abikõlblikkuse kohta 90.7 KB pdf
21.03.2011 2011. aasta struktuuritoetuse auditeerimise tööplaan perioodil 2007-2013 38.5 KB xls
06.01.2011 2010. aasta auditeerimise aastaaruanne 309.6 KB pdf
06.01.2011 2010. aasta auditeerimise aastaaruande lisa 4.1 - 2010. aastal läbi viidud juhtimis- ja kontrollisüsteemi auditid 47.0 KB xls
06.01.2011 2010. aasta auditeerimise aastaaruande lisa 5.1 - 2010. aastal läbi viidud projektiauditid 169.5 KB xls
06.01.2011 2010. aasta auditeerimise aastaaruande lisa 5.2 - 2010. aastal läbi viidud projektiauditites tehtud tähelepanekud ja soovitused 479.0 KB xls
06.01.2011 2010. aasta auditeerimise aastaaruande lisa 5.3 - perioodil 01.07.2008-30.06.2009. a läbi viidud projektiauditite korrigeeritud vea määr 66.0 KB xls
06.01.2011 2010. aasta auditeerimise aastaaruande lisa 5.4 - suurim võimalik viga 2010. a auditeerimise üldkogumis 74.0 KB doc
06.01.2011 2010. aasta auditeerimise aastaaruande lisa 7.1 - juhtimis- ja kontrollisüsteemide auditite järeltegevused 220.0 KB xls
06.01.2011 2010. aasta auditeerimise aastaaruande lisa 7.2 - projektiauditite järeltegevused 205.5 KB xls
06.01.2011 2010. aasta hinnang juhtimis- ja kontrollisüsteemide toimimise ja kulude abikõlblikkuse kohta 38.1 KB pdf
17.02.2010 2009. aasta kokkuvõte 112.1 KB pdf
22.01.2010 2010. a konsolideeritud struktuuritoetuse auditeerimise tööplaan perioodil 2004-2006 30.5 KB xls
22.01.2010 2010. a konsolideeritud struktuuritoetuse auditeerimise tööplaan perioodil 2007-2013 54.0 KB xls
07.01.2010 2009. a auditeerimise aastaaruanne 371.5 KB doc
07.01.2010 2009. a auditeerimise aastaaruande lisa 1 - Muudatused juhtimis- ja kontrollisüsteemi kirjeldustes 93.5 KB xls
07.01.2010 2009. a auditeerimise aastaaruande lisa 2 - Juhtimis- ja kontrollisüsteemide auditite tähelepanekud ja follow-up seisuga 26.10.2009 105.0 KB xls
07.01.2010 2009. a auditeerimise aastaaruande lisa 3 - Projektiauditite statistika 71.5 KB xls
07.01.2010 2009. a auditeerimise aastaaruande lisa 4 - Projektiauditites toodud olulised tähelepanekud 164.0 KB xls
06.01.2010 2009. aasta hinnang juhtimis- ja kontrollisüsteemide toimimise ja kulude abikõlblikkuse kohta 31.0 KB doc
11.03.2009 2009. a konsolideeritud struktuuritoetuse auditeerimise tööplaan perioodil 2004-2006 37.0 KB xls
11.03.2009 2009. a konsolideeritud struktuuritoetuse auditeerimise tööplaan perioodil 2007-2013 43.0 KB xls
13.07.2009 Euroopa Liidu struktuurifondide auditeerimise aastaaruanne 2008 581.6 KB pdf
13.07.2009 Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi auditeerimise aastaaruanne 2008 224.7 KB pdf
11.02.2008 2008. aasta konsolideeritud struktuuritoetuse auditeerimise tööplaan 66.5 KB xls
15.02.2010 Euroopa Liidu struktuurifondide auditeerimise aastaaruanne 2007 (I) 15.4 MB pdf
15.02.2010 Euroopa Liidu struktuurifondide auditeerimise aastaaruanne 2007 (II) 14.6 MB pdf
15.02.2010 Euroopa Liidu struktuurifondide auditeerimise aastaaruanne 2007 (III) 11.8 MB pdf
11.07.2008 Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi auditeerimise aastaaruanne 2007 220.6 KB pdf
06.09.2007 2007. aasta konsolideeritud struktuuritoetuse auditeerimise tööplaan 93.5 KB xls
15.02.2008 Euroopa Liidu struktuurifondide auditeerimise aastaaruanne 2006 10.7 MB pdf
06.09.2007 2006. aasta konsolideeritud struktuuritoetuse auditeerimise tööplaan 58.0 KB xls
21.08.2006 Euroopa Liidu struktuurifondide auditeerimise aastaaruanne 2005 22.1 MB pdf
08.09.2005 2005. aasta konsolideeritud struktuuritoetuse auditeerimise tööplaan 73.6 KB pdf