Perioodi 2004-2006 Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi auditid

 Aeg   Pealkiri   Suurus  Tüüp
06.06.2014 Projekti nr CCI 2004/EE/16/C/PE/007 "Emajõe ja Võhandu jõe valgala veemajandusprojekt" toetuse lõpetamise deklaratsiooni juurde kuuluv aruanne 797.1 KB pdf
06.06.2014 Projekti nr CCI 2004/EE/16/C/PE/007 "Emajõe ja Võhandu jõe valgala veemajandusprojekt" toetuse lõpetamise deklaratsioon 121.6 KB pdf
08.01.2013 Projekti nr CCI 2004/EE/16/C/PE/002 "Viimsi veekorraldus" toetuse lõpetamise deklaratsiooni juurde kuuluv aruanne 146.3 KB pdf
08.01.2013 Projekti nr CCI 2004/EE/16/C/PE/002 "Viimsi veekorraldus" toetuse lõpetamise deklaratsioon 45.0 KB pdf
08.01.2013 Projekti nr CCI 2002/EE/16/P/PE/013 "Kohtla-Järve regionaalse reoveekäitlussüsteemi rekonstrueerimine" toetuse lõpetamise deklaratsioon 50.4 KB pdf
08.01.2013 Projekti nr CCI 2002/EE/16/P/PE/013 "Kohtla-Järve regionaalse reoveekäitlussüsteemi rekonstrueerimine" toetuse lõpetamise deklaratsiooni juurde kuuluv aruanne 278.5 KB pdf
13.02.2012 Projekti nr 2004/EE/16/C/PE/005 "Läänesaarte alamvesikonna vee- ja kanalisatsioonisüsteemid" toetuse lõpetamise deklaratsiooni juurde kuuluv aruanne 195.6 KB pdf
13.02.2012 Projekti nr 2004/EE/16/C/PE/005 "Läänesaarte alamvesikonna vee- ja kanalisatsioonisüsteemid" toetuse lõpetamise deklaratsioon 182.6 KB pdf
13.02.2012 Projekti nr 2004/EE/16/C/PE/004 "Matsalu alamvesikonna vee- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimine ja laiendamine" toetuse lõpetamise deklaratsiooni juurde kuuluv aruanne 189.9 KB pdf
13.02.2012 Projekti nr 2004/EE/16/C/PE/004 "Matsalu alamvesikonna vee- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimine ja laiendamine" toetuse lõpetamise deklaratsioon 197.6 KB pdf
04.10.2011 Projekti nr CCI 2004EE16CPA001 "Toetus Ühtekuuluvusfondi korraldusasutusele“ toetuse lõpetamise deklaratsiooni juurde kuuluv aruanne 163.1 KB pdf
04.10.2011 Projekti nr CCI 2004EE16CPA001 "Toetus Ühtekuuluvusfondi korraldusasutusele“ toetuse lõpetamise deklaratsioon 38.5 KB pdf
23.08.2011 Projekti nr 2002/EE/16/P/PA/009 „Tehniline abi transpordi sektorile: projektide ettevalmistamine ja juhtimine" toetuse lõpetamise deklaratsiooni juurde kuuluv aruanne 291.6 KB pdf
23.08.2011 Projekti nr CCI 2003/EE/16/P/PA/012 “Tehniline abi keskkonnasektorile Ühtekuuluvusfondi projektide ettevalmistamiseks ja juhtimiseks” toetuse lõpetamise deklaratsiooni juurde kuuluv aruanne 203.9 KB pdf
23.08.2011 Projekti nr 2002/EE/16/P/PA/009 „Tehniline abi transpordi sektorile: projektide ettevalmistamine ja juhtimine" toetuse lõpetamise deklaratsioon 39.5 KB pdf
23.08.2011 Projekti nr CCI 2003/EE/16/P/PA/012 "Tehniline abi keskkonnasektorile Ühtekuuluvusfondi projektide ettevalmistamiseks ja juhtimiseks" toetuse lõpetamise deklaratsioon 46.0 KB pdf
05.07.2011 Projekti nr CCI 2002 EE 16 P PT 003 "E20 Tallinn-Narva maantee Kukruse-Jõhvi teelõigu ehitus" toetuse lõpetamise deklaratsioon 43.8 KB pdf
05.07.2011 Projekti nr CCI 2002 EE 16 P PT 003 "E20 Tallinn-Narva maantee Kukruse-Jõhvi teelõigus ehitus" toetuse lõpetamise deklaratsiooni juurde kuuluv aruanne 216.8 KB pdf
14.09.2010 Projekti nr 2004/EE/16/C/PE/003 "Pärnu jõe vesikond, Pärnu ja Paide veekorraldus" toetuse lõpetamise deklaratsiooni koostamine 253.8 KB pdf
09.06.2010 Projekti nr 2005/EE/16/C/PT/001 "Tallinna Lennujaama lennuliiklusala rekonstrueerimine" toetuse lõpetamise deklaratsiooni koostamine 1.2 MB pdf
01.04.2010 Projekti nr 2001/EE/16/P/PE/008 "Narva vee- ja reoveetorustik" toetuse lõpetamise deklaratsiooni koostamine 1.3 MB pdf
17.02.2010 Projekti nr CCI/2001/EE/16/P/PE/006 "Pärnu Jäätmekäitlus" toetuse lõpetamise deklaratsiooni koostamine 283.5 KB pdf
17.02.2010 Projekti nr 2005/EE/16/C/PT/002 "Tallinna Lennujaama reisiterminali arendamine" toetuse lõpetamise deklaratsiooni koostamine 1.2 MB pdf
19.08.2009 Projekti nr CCI/2005/EE/16/C/PT/003 "Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee Vaida-Aruvalla lõigu ning Puurmani liiklussõlme rekonstrueerimine" toetuse lõpetamise deklaratsiooni koostamine 1.2 MB pdf
19.08.2009 Projekti nr CCI/2001/EE/16/P/PE/005 "Tallinna jäätmemajandus, faas II - Pääsküla prügila sulgemine" toetuse lõpetamise deklaratsiooni koostamine 1.2 MB pdf
19.08.2009 Projekti nr 2004/EE/16/C/PT/002 "Jõhvi-Tartu-Valga maantee taastusremont" toetuse lõpetamise deklaratsiooni koostamine 980.7 KB pdf
19.08.2009 Projekti nr 2002/EE/16/P/PE/010 "Narva tuhavälja nr 2 sulgemine" toetuse lõpetamise deklaratsiooni koostamine 214.0 KB pdf
19.08.2009 Projekti nr CCI/2005/EE/16/C/PT/003 "Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee Vaida-Aruvalla lõigu ning Puurmanni liiklussõlme rekonstrueerimine” kuludokumentide audit, Maanteeamet, aruanne nr CF-02/2008 595.4 KB pdf
11.03.2009 Projekti nr. 2001/EE/16/P/PE/007 "Tartu vee- ja kanalisatsioonivõrgustiku laiendamine ja rekonstrueerimine" toetuse lõpetamise deklaratsiooni koostamine 174.2 KB pdf
11.03.2009 Projekti CCI/2004/EE/16/C/PE/003 "Pärnu jõe vesikond, Pärnu ja Paide veekorraldus", kuludokumentide audit, Keskkonnainvesteeringute Keskus, aruanne nr CF-1/2008 145.4 KB pdf
11.03.2009 Projekti CCI/2004/EE/16/C/PE/003 "Pärnu jõe vesikond, Pärnu ja Paide veekorraldus", kuludokumentide audit, AS Pärnu Vesi, Sindi Linnavalitsus, Audru Vallavalitsus, Paikuse Vallavalitsus, AS Paide Vesi, aruanne nr CF-1/2008 174.1 KB pdf
11.03.2009 Projekti nr. 2002/EE/16/P/PA/008 "Tehniline abi sadamate maismaaühenduste rekonstrueerimiseks ja ehitamiseks Tallinnas" toetuse lõpetamise deklaratsiooni koostamine 149.7 KB pdf
11.03.2009 Projekti nr. 2002/EE/16/P/PA/012 "Rapla vee- ja kanalisatsioonirajatised" toetuse lõpetamise deklaratsiooni koostamine 228.5 KB pdf
23.11.2007 Statement of validity of European Union Solidarity Fund grant 2005 EE 16 S PO 001 to finance emergency measures winding-up Report 59.1 KB pdf
03.07.2007 Technical assistance for the pilot Harju sub-river basin district water management plan winding-up Report 152.9 KB pdf
03.07.2007 Technical assistance for the pilot Harju sub-river basin district water management plan winding-up Declaration 22.9 KB pdf
03.07.2007 Valga water and sewerage network winding-up Report 164.6 KB pdf
03.07.2007 Valga water and sewerage network winding-up Declaration 22.6 KB pdf
03.07.2007 E20 Tallinn – Narva road, reconstruction Maardu-Valgejõe winding-up Report 170.0 KB pdf
03.07.2007 E20 Tallinn – Narva road, reconstruction Maardu-Valgejõe winding-up Declaration 35.6 KB pdf
10.01.2007 Keskkonnaministeeriumi riigihangete eelkontrolli funktsiooni audit nr I-51/2006 123.0 KB pdf
10.01.2007 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi riigihangete eelkontrolli funktsiooni audit nr I-50/2006 85.2 KB pdf
21.08.2006 Financial and environmental Analysis of Saaremaa Fixed Link winding-up Report 132.9 KB pdf
21.08.2006 Financial and environmental Analysis of Saaremaa Fixed Link winding-up Declaration 18.6 KB pdf
21.08.2006 Viljandi Wastewater Treatment Plant winding-up Report 194.6 KB pdf
21.08.2006 Viljandi Wastewater Treatment Plant winding-up Declaration 20.4 KB pdf
21.08.2006 Tartu Tunnelcollector K2 winding-up Report 199.7 KB pdf
21.08.2006 Tartu Tunnelcollector K2 winding-up Declaration 27.0 KB pdf
21.08.2006 Technical assistance for East-Harju and Keila-Vasalemma Water Protection winding-up Report 192.2 KB pdf
21.08.2006 Technical assistance for East-Harju and Keila-Vasalemma Water Protection winding-up Declaration 20.4 KB pdf
21.08.2006 Narva City Sewage Treatment Plant Rehabilitation Winding-up Report 165.5 KB doc
21.08.2006 Narva City Sewage Treatment Plant Rehabilitation winding-up Declaration 21.1 KB pdf
21.08.2006 Via Baltica phase II Winding-up Report 216.4 KB pdf
21.08.2006 Via Baltica phase II Winding-up Declaration 27.5 KB pdf
21.07.2005 Tallinn Waste Management phase 1 winding-up Report 119.4 KB pdf
21.07.2005 Tallinn Waste Management phase 1 winding-up Declaration 23.8 KB pdf
21.07.2005 Via Baltica: Rehabilitation of Ikla – Tallinn – Narva road winding-up Report 138.1 KB pdf
21.07.2005 Via Baltica: Rehabilitation of Ikla – Tallinn – Narva road winding-up Declaration 19.0 KB pdf
21.07.2005 Technical assistance for design: Reconstruction of Väo – Maardu section of E20 Tallinn – Narva road winding-up Report 108.9 KB pdf
21.07.2005 Technical assistance for design: Reconstruction of Väo – Maardu section of E20 Tallinn – Narva road winding-up Declaration 32.4 KB pdf
21.07.2005 Technical assistance for Pärnu river basin – water management infrastructure plan for compliance with European Commission water legislation winding-up Report 106.2 KB pdf
21.07.2005 Technical assistance for Pärnu river basin – water management infrastructure plan for compliance with European Commission water legislation winding-up Declaration 49.2 KB pdf