Ligi: kapitalituru edendamise eesmärk on majanduskasvu toetamine

Rahandusminister Jürgen Ligi kohtus FinanceEstonia ning Eesti Era- ja Riskikapitali Assotsiatsiooni esindajatega, et arutada riigi ja erasektori koostöös Eesti kapitalituru ja investeerimiskultuuri arendamist.  
„Kohaliku kapitalituru edendamise eesmärk on majanduskasvu toetamine,“ kommenteeris Ligi.                                                                                                                                                          
„Eesti peab tegema tarku otsuseid, et mitmekesistada siinsete ettevõtete rahastamisvõimalusi.“            

Rahandusministeerium valmistab ette seaduseelnõu, mis muudab paindlikumaks investeerimisfondide asutamise tingimused ja lihtsustab pensionifondide investeerimisreegleid. Seeläbi on pensionifondidel võimalik oma varasid senisest suuremal määral ka kohalikku majandusse suunata. Uus seadus peaks rakenduma 2015. aastast. Lisaks on Eesti koos teiste Balti riikide ja Euroopa Investeerimisfondi toega loonud Balti Innovatsioonifondi, mille eesmärk on samuti suurendada kapitaliinvesteeringuid siinse regiooni ettevõtetesse.
 
FinanceEstonia on era- ja avaliku sektori huve ühendav mittetulundusühing, mille eesmärk on suuremat lisandväärtust loova finantssektori loomine. Eesti Era- ja Riskikapitali Assotsiatsioon on Eesti riskikapitaliste, erakapitalifonde, äriingleid ja valdkonna tugiteenuse pakkujaid ühendav katusorganisatsioon.