Korb: maakondlik ühistransport toimib ka pärast maavalitsusi

Valitsuse otsuse järgi annavad maavalitsused maakonna bussiliinide korraldamise üle piirkondlikele ühistranspordikeskustele. Ühistranspordikeskuse asutajateks ja liikmeteks hakkavad olema kohalikud omavalitsused. Seeläbi suurendatakse seaduseelnõuga omavalitsuste rolli, mis on ka haldusreformi üheks eesmärgiks.

 
„Kui seni on ühistransporti korraldanud maavalitsused, siis alates uuest aastast hakkavad seda korraldama ühistranspordikeskused. Olen palunud maavanematel ühistranspordi ülesannete üleandmine enda peale võtta ja alustada viivitamatult läbirääkimisi oma maakonna omavalitsustega,“ ütles riigihalduse minister Mihhail Korb. „Seega inimestel pole vaja muretseda, kas buss võtab neid uuel aastal peatusest peale või mitte – võtab küll ning kõik toimib ka pärast maavalitsuste sulgemist kenasti edasi!“
 
Riigihalduse minister ootab maavanematelt esmast ülevaadet läbirääkimiste tulemustest 9. maiks ning põhjalikumat ülevaadet koos ajakavaga 31. maiks. „Eelistame lahendust, kus maavalitsus koos omavalitsusüksustega ei asuta uut ühistranspordikeskust, vaid astub mõne olemasoleva keskuse liikmeks,“ täpsustas minister. Olemasolevad ühistranspordikeskused asuvad Harjumaal, Jõgevamaal, Järvamaal ja Pärnumaal. 
 
Seaduseelnõus kehtib erand Hiiumaa ja Saarema jaoks. Sealsed omavalitsused ei pea asutama ega liituma ühistranspordikeskustega ning selle asemel võivad maavalitsused kuni aasta lõpuni sõlmida lepingud ning anda ühistranspordi korraldust puudutavad ülesanded üle maakonnakeskuseks olevatele omavalitsustele. 
 
Valitsuse otsuse järgi tuleb maavalitsustel anda maakonna ühistranspordi korraldamine üle hiljemalt 1. jaanuariks 2018.
 
Eelnõu (433 SE) viimase versiooniga on võimalik tutvuda riigikogu eelnõude infosüsteemis.
 
 
20.4.2017
 
Karel Hanni 
Avalike suhete osakond
Rahandusministeerium
tel 611 3119 
karel.hanni@fin.ee