Kättesaadavad ja kvaliteetsed tervishoiuteenused 2014-2020

10. detsembril 2014 kinnitas Euroopa Komisjon ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava, milles kirjeldatakse rahastatavate valdkondade lõikes EL vahendite kasutamise eesmärke ja oodatavaid tulemusi, meetmeid (sh meede 2.4 „Kättesaadavate ja kvaliteetsete tervishoiuteenuste tagamine tööhõives püsimise ja hõivesse naasmise suurendamiseks“) ning nende rahastamist. Lisainfot Euroopa Liidu toetuste kohta aastatel 2014-2020 leiab aadressilt http://www.struktuurifondid.ee/el-toetused-2014-2020/

Rahandusministeeriumile laekusid tähtajaks kokku taotlused kohalikelt omavalitsustelt, haiglatelt ja ettevõtetelt 56 esmatasandi tervisekeskuse ehitamiseks või rekonstrueerimiseks kogusummas 58,4 miljonit eurot. Loe lähemalt.

Toetuse andmise tingimused rakendusasutuse tegevusteks

Meetme tegevuse nr 2.4.2 “Investeeringute toetamine esmatasandi tervisekeskuste infrastruktuuri tõmbekeskustes, tagades kättesaadavad ja mitmekülgsed esmatasandi teenused“ toetuse andmise tingimused

Struktuuritoetuse e-keskkond

Õigusaktid

Juhendid ja vormid

Tervisekeskuste kaasaajastamise infopäev (3.10.2016)