ELi kapitaliturgude liidu algatus

Euroopa Komisjon algatas konsultatsiooni (nn rohelise raamatu) ELi kapitaliturgude liidu loomiseks. See võib oluliselt mõjutada ka Eesti kapitaliturgu.

Konsultatsiooni käigus uuriti, kuidas kaotada ELi-siseselt tõkked piiriüleste investeeringute tegemisele, eelkõige kuidas parandada väikese ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKE-de) ligipääsu rahastamisvõimalustele (lisaks pangalaenudele), mitmekesistada üldisemalt majanduse rahastamist ja vähendada seejuures kapitali kaasamise kulusid jmt.

Rahandusministeerium korjas kõigi asjaosaliste arvamused kapitaliturgude liidu kohta.  Euroopa Komisjoni konsultatsiooni tähtaeg on 2015. aasta 13. mail.

Lisamaterjalid

23. aprillil rahandusministeeriumis toimunud kapitaliturgude liidu seminari materjalid.