Hoolekande taristu arendamine 2014–2020

10. detsembril 2014 kinnitas Euroopa Komisjon ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava, milles kirjeldatakse rahastatavate valdkondade lõikes Euroopa Liidu vahendite kasutamise eesmärke ja oodatavaid tulemusi, meetmeid (sh meede 2.5 „Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks“) ning nende rahastamist. Lisainfot Euroopa Liidu toetuste kohta aastatel 2014–2020 leiab siit.

Toetuse andmise tingimused rakendusasutuse tegevusteks

Meetme tegevuse nr 2.5.1 “ Erihoolekandeasutuste reorganiseerimine“ toetuse andmise tingimused:

Esita e-taotlus

Õigusaktid

Juhendid ja vormid

Erihoolekandeasutuste reorganiseerimise taotlejate infopäev (16.01.2017)