Haldusreformi küsitluse läbiviimise kord muutus paindlikumaks

Valitsus muutis haldusreformi elluviimisel ette nähtud elanike arvamuse väljaselgitamise korda. Paindlikumaks tehti nii küsitluse nõuet kui ka selleks ette nähtud ajavahemikku.

 
„Leidsime, et praegune kord on põhjendamatult paindumatu. Muutsime seda nii, et omavalitsused ei peaks teatud juhtudel küsitlust dubleerima ning paindlikum on ka küsitluse läbiviimise aeg,“ ütles riigihalduse minister Mihhail Korb. 
 
Uue korra järgi ei pea kohalik omavalitsus valitsuse esitatud ühendamise ettepaneku kohta elanike arvamust välja selgitama juhul, kui nad on juba ühinemisläbirääkimisi pidanud ning samade omavalitsuste ühinemiseks rahvaküsitluse läbi teinud. 
 
Lisaks, kui seni oli omavalitsustele valitsuse esitatud ühendamise ettepaneku osas küsitluse läbiviimiseks määratud kindlad kuupäevad, 23. ja 24. aprill, siis uue korra järgi saavad omavalitsused aja ise valida, kuid peavad seda tegema hiljemalt 23. ja 24. aprillil. 
 
Kui omavalitsused küsitlust ei korralda, peab selle läbi viima maavanem. 
 
Varem kehtisid ka selle läbiviimiseks fikseeritud kuupäevad, 10. ja 11. juuni, kuid nüüd on maavanemal võimalik küsitlus korraldada sobivaimal ajal, kuid hiljemalt 10. ja 11. juunil.
 
Valitsuse määruse eelnõuga saab tutvuda siin
 
16.3.2017
 
Lisainfo:
 
Karel Hanni 
Avalike suhete osakond
Rahandusministeerium
tel 611 3119 
karel.hanni@fin.ee