Governing Area

Statistics Estonia
Statistics Estonia provides reliable and objective statistics about the environment, population, social sphere, economic situation and trends in Estonia.

Statistikaameti logo

Director General Andres Oopkaup
Tatari 51, 10134 Tallinn
Phone: (+372) 625 9300
Fax: (+372) 625 9370
E-mail: stat at stat dot ee
http://www.stat.ee/


Estonian Tax and Customs Board
The roles of the Tax and Customs Board in society include efficient and accurate tax administration, facilitation of enterprise and protection of society and the economy.

Maksu- ja Tolliameti logo

Director General Marek Helm
Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn
Phone from abroad (+372) 880 0810
Phone: (+372) 676 2102 or 1811
Fax: (+372) 676 2709
E-mail: emta at emta dot ee
http://www.emta.ee/


Information Technology Centre for the Ministry of Finance
The centre administers and develops the information systems of the Ministry of Finance and the Estonian Tax and Customs Board.

Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskuse logo

Director Margus Noormaa
Lõõtsa 8a, 11415 Tallinn
Phone: (+372) 611 3746
E-mail: info at rmit dot ee
http://www.rmit.ee/


State Shared Service Center
The centre provides nationwide financial, HR and payroll accounting services.

Riigi Tugiteenuste Keskuse logo

Director Tarmo Leppoja
Endla 10a, 1042, Tallinn
Turu 2, 51014 Tartu
Phone: (+372) 663 8200
Fax: (+372) 663 8299
E-mail: info at rtk dot ee
http://www.rtk.ee/

Foundations

Environmental Investment Centre
The EIC finances various environmental projects using funds received as environmental fees as well as EU funds, and implements a green investment scheme.

Keskkonnainvesteeringute Keskuse logo

Board member Veiko Kauffmann
Board member Lauri Tammiste
Board member Andrus Kimber
Narva mnt 7a, 10117 Tallinn
Phone: (+372) 627 4171
Fax: (+372) 627 4170
E-mail: info at kik dot ee
http://www.kik.ee/

Commercial Undertakings

Eesti Loto Ltd
Eesti Loto Ltd is the national lottery organisation whose revenue is used to support research, education, sport and general goals that benefit the state.

AS Eesti Loto logo

Chairman of the Management Board Heiki Kranich
Pärnu mnt. 106, Tallinn 19089
Phone: (+372) 650 2030
Fax: (+372) 650 2031
E-mail: lottery at eestiloto dot ee
http://www.eestiloto.ee/


Riigi Kinnisvara Ltd
Riigi Kinnisvara Ltd is the state’s real estate management and development company.

Riigi Kinnisvara AS

Chairman of the Management Board Jaak Saarniit
Lasnamäe 2, 11412 Tallinn
Phone: (+372) 606 3400
Fax: (+372) 606 3401
E-mail: info at rkas dot ee  
http://www.rkas.ee/

Eesti Energia
Eesti Energia is an international energy company that operates in the energy market of the Baltic and Nordic countries.

Chairman of the Management Board Sandor Liive
Laki tn. 24, 12915 Tallinn
Telefon: 715 2222
Faks: 715 2200
E-post: info at energia dot ee
http://www.energia.ee/

Committees

Raamatupidamise toimkond
Toimkond annab välja raamatupidamise seadust selgitavaid juhendeid ja suunab raamatupidamisalast tegevust.

Esimees Ago Vilu
Suur-Ameerika 1, 15006 Tallinn
Phone: (+372) 611 3291
Fax: (+372) 696 6810
E-mail: easb at fin dot ee
http://www.easb.ee/


Audiitorite eksamikomisjon
Eksamikomisjon korraldab ja võtab vastu audiitorite kutseeksamit.   

Esimees Marika Taal
Rahandusministeerium
Suur-Ameerika 1, 15006 Tallinn
Phone: (+372) 611 3627
Fax: (+372) 696 6810
E-mail: marika dot taal at fin dot ee

Avalik-õiguslikud juriidilised isikud

Tagatisfond
Fond tagab kokkulepitud ulatuses hoiuste, investeeringute ja pensioniosakute väärtuse.

Tagatisfondi logo

Juhataja Andres Penjam
Roosikrantsi 2, 10119 Tallinn  
Phone: (+372) 611 0730
Fax: (+372) 611 0732
E-mail: tf at tf dot ee
http://www.tf.ee/


Audiitorkogu
Audiitorkogu on Eesti audiitorite kutseühendus audiitorite kutsetegevuse korraldamiseks ja audiitorite õiguste kaitsmiseks.

Audiitorkogu logo

President Märt-Martin Arengu
Tartu mnt 50, 10115 Tallinn
Phone: (+372) 664 5180
E-mail: info at audiitorkogu dot ee
http://www.audiitorkogu.ee/