Finantskirjaoskus

Finantskirjaoskus ehk rahatarkus on oskuste, teadmiste, hoiakute ja käitumiste kogum, mis on vajalik rahaasjades arukate otsuste tegemiseks ja oma pere majandusliku heaolu tagamiseks. 
Finantskirjaoskus on näiteks oskus koostada pere-eelarvet, teadmised investeerimise põhitõdedest ning säästev ja vastutustundlik hoiak raha suhtes.

Rahandusministeerium toetab finantskirjaoskuse edendamist seadusandlikult ning koordineeris Eesti elanike finantskirjaoskuse programmi väljatöötamist koostöös erinevate osapooltega avalikust- ja erasektorist.

Kontakt finantskirjaoskusega seonduvalt:
Ardo-Heiki Ingar, finantsturgude poliitika osakonna peaspetsialist
6113 211, ardo-heiki.ingar@fin.ee