Finants- ja ettevõtluspoliitika

Finants- ja ettevõtluspoliitika hõlmab poliitika ja õigusaktide väljatöötamist järgmistes valdkondades:
  • pangandus ja väärtpaberiturg
  • kogumispensionid ja kindlustus
  • raamatupidamine ja audiitortegevus
  • hasartmängude korraldamine
  • rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamine
Nende valdkondadega tegelevad Rahandusministeeriumis Finantsturgude poliitika osakond, Kindlustuspoliitika osakond ning Ettevõtluse ja arvestuspoliitika osakond.