Maksualane teabevahetus

Maksualase teabevahetuse infoleht!

Seoses majanduse üleilmastumisega on suurenenud vajadus vahetada maksukohustuse õigeks määramiseks välisriikide maksuhaldurite vahel maksualast teavet. Maksude tasumisest kõrvalehoidumine ja maksustamise vältimine põhjustab eelarvekahju ja rikub õiglase maksustamise põhimõtet. 

Probleemi lahendamiseks ei piisa siseriiklikest meetmetest, kuna maksuhaldurid on oma töös piiratud  riigi territooriumiga, maksumaksjad aga tegutsevad piiriüleselt. Maksualase teabe andmine välisriigile ja selle saamine teistelt maksuhalduritelt on oluline, kuna see aitab säilitada oma maksubaasi ning tagada, et piiriüleselt tegutsevatel maksumaksjatel ei avaneks suuremad võimalused maksude vältimiseks kui  maksumaksjatel, kes tegutsevad ainult koduturul. 

Maksualane teabevahetus ja halduskoostöö maksunõuete sissenõudmisel võib põhineda mitmel erineval instrumendil:

Riigisiseselt reguleerivad maksualase rahvusvahelise ametiabi andmist maksukorralduse seadus ja maksualase teabevahetuse seadus.

Ülevaade tähtsamatest kokkulepetest:

USA FATCA
OECD teabevahetus
Euroopa Nõukogu ja OECD haldusabi konventsioon
Teabevahetus ELis