Euroopa Liidu kvaliteedikonverentsid

EL kvaliteedikonverents on spetsiaalselt avaliku sektori organisatsioonidele korraldatav üle aasta toimuv üritus alates 2004. aastast. Selle eesmärk on erinevate liikmesriikide avaliku sektori organisatsioonides kvaliteedijuhtimise rakendamise heade näidete ja kogemuste tutvustamise kaudu aidata kaasa avalike teenuste kvaliteedi tõstmisele. Lisaks luuakse teadmiste vahetuse kaudu võimalused tõsta juhtimiskvaliteeti liikmesriikide vahel.

Viimane, 6. Euroopa Liidu avaliku sektori kvaliteedikonverents toimus 29.-30. septembrini 2011. aastal Varssavis, mille peateemaks oli avaliku sektori kvaliteet ja efektiivsus (Doing the right things right - Towards a more result-oriented public sector in Europe).

Kahepäevasel konverentsil osales 300 inimest, kes esindasid avaliku sektori asutuste juhte Euroopa Liidu liikmesriikidest ja teistest riikidest.

Eestit esindas konverentsil Tööinspektsioon, tehes ettekande tulemustele orienteeritud juhtimismudeli loomisest ning lihtsa juhtimissüsteemi indikaatoritest.
 
Konverentsi võtmeteemad olid:

 • Üleminek „mikro-juhtimiselt“ „meta-juhtimisele“.
  Struktuuriliste piirangute ületamine ning kliendile (kodanikule) orienteerumine avalikus sektoris.
   
 • Kliendi (kodaniku) mõjusus.
  Kas kliendi kaasamine suudab tagada organisatsioonis tulemustele orienteeritust?
   
 • Tulemustele orienteeritud juhtimine avalikus sektoris.
   
 • Tulemustele orienteeritud mõtteviisi juurutamine avalikus sektoris.
Konverentsi materjalidega on võimalik tutvuda Euroopa Liidu avaliku halduse koostöövõrgustiku kodulehel.