Euroala ja Euroopa Liit

Eesti liitus Euroopa Liiduga 1. mail 2004. 1. jaanuarist 2011 on meil ametliku vääringuna käibel ELi ühisraha euro.


Lähtudes üldistest riigi eesmärkidest – poliitiline ja majanduslik julgeolek ja areng – on rahandusministeeriumi tegevuse eesmärgiks olla Euroopa Liidus võrdväärne partner, kellega peab arvestama.

Eesti Euroopa Liidu poliitika peamine ja kõige tähtsam eesmärk on teha kõik endast sõltuv euroala edasiseks tugevdamiseks. See peab käima käsikäes ühtse turu edasise süvendamise ja Euroopa ühise finantsteenuste turu ja finantssüsteemi tugevdamisega.

Euroopa majandus- ja rahaliit ning ühisraha on ühise Euroopa alustalad, seda nii raha- ja majanduspoliitilistel kui ka üldpoliitilistel põhjustel. Euroalas tagatud hinnastabiilsus, tugev ja usaldusväärne ühisraha euro ning suuresti ühisrahale tuginev ühtne finantsteenuste turg on Euroopa Liidu siseturu tõhusa toimimise ja tootmisressursside vaba liikumise peamisteks tagajateks ning seega ka Euroopa Liidu sotsiaalsete ja majanduslike eesmärkide saavutamise ühed kõige olulisemad eeldused.

Sellest tulenevalt on tugev euroala ning Eesti kuulumine euroala tuumikusse Eesti arengu ja majandusliku julgeoleku peamine eeldus.

Ministeeriumi ja tema valitsemisala tegevust osalemisel Euroopa Liidu otsustusprotsessis ja rahvusvahelises koostöös koordineerib Euroopa Liidu ja rahvusvahelise koostöö osakond.

 

Kontakt:
Andres Kuningas
Euroopa Liidu ja rahvusvahelise koostöö osakonna juhataja
611 3640,
andres.kuningas@fin.ee