Esimesel Eesti juhitud Ecofini kohtumisel keskenduti finantssektori tugevdamisele

Täna toimus Brüsselis esimene Eesti juhitud ELi rahandus- ja majandusküsimuste nõukogu (Ecofin) kohtumine. Rahandusminister Toomas Tõniste andis kohtumisel ülevaate Eesti eesistumise prioriteetidest finants- ja maksupoliitika valdkonnas. Lisaks jõudsid ministrid kohtumisel kokkuleppele tegevusplaanides, mis puudutavad kapitaliturgude liidu loomist, viisislaenude käsitlemist ning maksusüsteemi läbipaistvamaks muutmist.
 
Rahandusminister Toomas Tõniste ütles Ecofini kohtumise järgsel pressikonverentsil, et õhkkond oli kohtumisel konstruktiivne ja koostööle avatud. Tänu sellele suudeti edasi liikuda ka mitmete oluliste teemadega. 
„Nõukogu leppis kokku 14 meedet viivislaenudega tegelemiseks. Viivislaenud on täna oluline probleem - neid on ELis hinnanguliselt ligi 900 miljardit ehk 6,4 protsenti ELi sisemajanduse kogutoodangust. Seni on neile lähenetud peamiselt riiklikul tasandil, kuid tegelikult vajab see küsimust kollektiivset lähenemist. Seda me püüamegi edaspidi saavutada,” ütles Tõniste. Ta lisas, et mitmetasandiline tegevuskava võimaldab muuta finantssüsteemi tugevamaks ja ennetada halbade laenudega seotud probleeme tulevikus. Tänasel Ecofini kohtumisel kokkulepitud meetmed hõlmavad tõhusamat pangandusjärelvalvet, selgemat maksejõuetuse ja võlgade tagasinõudmise raamistikku ning panganduse restruktureerimist. 
 
Veel arutasid ELi liikmesriikide rahandusministrid kapitaliturgude liidu loomist puudutavaid küsimusi ning ühiselt otsustati, et plaaniga liigutakse jõudsalt edasi. Tegemist on ühtlasi Eesti ühe eesistumise prioriteetse teemaga. „Tugevad kapitaliturud tõmbavad ligi uusi investeeringuid, sealhulgas välisinvesteeringuid Euroopa ettevõtete ja infrastruktuuri projektide jaoks. Euroopale on tähtis, et ligipääs erinevatele rahastamisvõimalustele oleks lihtne. See on oluline, eriti Euroopa väikestele ja keskmistele ettevõtetele, idufirmadele ja innovatiivsetele tööstusharudele,” kommenteeris Tõniste.
 
Tänasel Ecofini kohtumisel arutati ka plaani muuta maksukonsultantide jaoks kohustuslikuks teabe jagamine oma maksualaste nõustamiste kohta ning töötada selles küsimuses välja riikidevaheline infovahetus. „Kuna see puudutab üht meie eesistumise prioriteeti, võitlust õiglasema maksukeskkonna eest ja agressiivse maksuplaneerimise vastu, alustame tehnilist tööd juba peagi,“ ütles Tõniste ja avaldas lootust, et ministrid tulevad selle teema juurde vajalike ettevalmistuste lõppedes tagasi.
 
Rahandusminister tutvustas tänasel Ecofini kohtumisel ka Eesti eesistumise fookusteemasid. Eesti keskendub järgneval kuuel kuul algatustele, mis aitavad tugevdada ELi finantssektorit ning moderniseerida maksupoliitikat vastavalt digivaldkonna arengutele. Samuti on Eesti eesmärk jõuda aasta lõpuks kokkuleppele Euroopa Liidu 2018. aasta eelarves.
 
11. juuli 2017
 
Lisainfo:
 
Liisi Poll 
Avalike suhete osakond
Rahandusministeerium
tel 611 3049 | 578 31881
www.rahandusministeerium.ee | Endla 13, 10122 Tallinn
 
 
Lotte-Triin Narusk 
Avalike suhete osakond
Rahandusministeerium
tel 611 3403 
www.rahandusministeerium.ee | Endla 13, 10122 Tallinn