Elektroonilised riigihanked teevad võidukäiku

Möödunud aastal korraldati  kokku 10 343 riigihanget. Elektroonilised riigihanked moodustasid üle 90% hangete koguarvust, kasvades aastaga 10%. Riigihangete arv vähenes aastaga 3% ehk 300 võrra. 2016. aastal alustatud hangetest vaidlustati vaid 1,8%.

 „Eesti on Euroopa Liidus esirinnas e-hangete korraldamises ning järgmisel aastal minnakse täielikult üle elektroonilistele riigihangetele,“ ütles riigihalduse minister Mihhail Korb. „Riigihangete korraldamine keskse riigihangete registri kaudu tagab, et teave korraldatavatest riigihangetest jõuab paremini ettevõtjateni üle Eesti. Hea meel on, et rahandusministeeriumi juhitud uue riigihangete registri arendus edeneb jõudsalt, luues hankijatele ja pakkujatele uuenduslikud lahendused riigihangete läbiviimiseks ning hangetel osalemiseks.“

Keskmine pakkujate arv elektroonilises menetluses on kõrgem, kui riigihangete registri väliselt elektroonilise menetluseta korraldatud riigihangetes. 2016. aastal oli keskmine pakkujate arv elektroonilise menetlusega riigihangetes 3,7 ja elektroonilise menetluseta riigihangetes 2,6.

„Ootame väga, et käesoleval aastal jõustuks uus riigihangete seadus,“ ütles riigihangete ja riigiabi osakonna juhataja Kristel Mesilane. „Uue  seaduse jõustumisel väheneb hankijate töö- ja ettevõtjate halduskoormus, kuivõrd seadus loob hankijatele ja pakkujatele tänasega võrreldes paindlikumad võimalused hangete läbiviimiseks. Eesmärk on lihtsustada e-hangete menetlust ja neis osalemist.“

Hangetest 16% hinnati pakkumusi majandusliku soodsuse alusel, ülejäänud juhtudel hinnati pakkumusi madalaima hinna alusel. Hangetest 6% sisaldas ka keskkonnahoidlikke tingimusi.

Vaidlustuskomisjonile 2016. aastal esitatud 262 vaidlustusest võeti menetlusse 183 vaidlustust, millest rahuldati kolmandik. Kokku vaidlustati eelmisel aastal 186 hanget.

Kokku on veebruari alguse seisuga sõlmitud 2016. aastal alustatud hangete tulemusena 12 051 hanke- ja raamlepingut 3514 erineva pakkujaga. Lepingu sõlminud pakkujatest 13% olid suurettevõtted ja 87% olid väikese- ja keskmise suurusega ettevõtted.

Tutvu 2016. aasta riigihangete lühikokkuvõttega ning vaidlustuskomisjoni kokkuvõttega riigihangete infoportaalis www.riigihanked.riik.ee. Põhjalikum riigihankemaastiku kokkuvõte valmib selle aasta suve lõpus ja avalikustatakse samuti riigihangete infoportaalis.

 

Rahandusministeeriumi pressiteade 17.03.2017

 

Kristina Haavala 
Avalike suhete osakond
Rahandusministeerium
tel 611 3448 | 518 7899
kristina dot haavala at fin dot ee
www.rahandusministeerium.ee | Endla 13, 10122 Tallinn
twitter.com/rahandus | blogi.fin.ee