Raamatupidamise Toimkond

raamatupidamine

Oluline teavitus!

Raamatupidamise Toimkond teavitab RTJ 4 "Varud" muutmisest ja kehtestamisest uues redaktsioonis. Loe lähemalt »

Toimkond on sõltumatu komisjon, mille töökorra kinnitab Vabariigi Valitsus valdkonna eest vastutava ministri ettepanekul. Toimkonda teenindab Rahandusministeerium, kelle esindajatel on õigus osaleda toimkonna koosolekutel hääleõiguseta.


Vabariigi Valitsus moodustab Raamatupidamise Toimkonna, mille ülesandeks on:

  • suunata finantsarvestus- ja -aruandlusalast tegevust ning esitada vastavad ettepanekud ja soovitused Rahandusministeeriumile;
     
  • töötada välja Eesti finantsaruandluse standardi põhinõudeid täpsustav toimkonna juhendi eelnõu ja esitada see valdkonna eest vastutavale ministrile määrusega kehtestamiseks;
     
  • tutvustada toimkonna juhendeid ning anda nende kohta selgitusi ja tõlgendusi.

Rahandusministeerium, Vabariigi Valitsus ega muud valitsusasutused või osapooled ei tohi sekkuda toimkonna töösse.

Toimkonna juhendid töötatakse välja lähtudes rahvusvahelistelt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetest. Iga juhendi eelnõu peab Raamatupidamise seaduse alusel olema avatud avalikkusele kommenteerimiseks ja muudatus ettepanekute tegemiseks vähemalt kuus nädalat (RPS § 34 lg 1 p 1). Juhendi eelnõud on leitavad toimkonna vastavalt leheküljelt.

Vabariigi Valitsuse korraldusega kinnitati Raamatupidamise Toimkonna uued liikmed, kelle volitused kehtivad kolm aastat (kuni 26.10.2019).

       

Sander Kallasmaa (esimees)
Audiitorkogu

Ago Vilu (aseesimees)
vandeaudiitor

Ene Rammo
Kaubandus-Tööstuskoda

Anne Nuut
Raamatupidajate Kogu

       

Helene Trušina
Finantsinspektsioon

Juta Maar
arvestusala ekspert

Toomas Haldma
professor

 

KASULIKUD VIITED

 

KONTAKTID

Raamatupidamise Toimkond
Endla 13, Tallinn 10122
easb at fin dot ee
www.fin.ee/easb