Raamatupidamise Toimkond

raamatupidamine

Oluline teavitus!

Raamatupidamise Toimkond teavitab ettepanekust muuta mitmeid juhendeid ja ootab juhendite eelnõude kohta arvamusi 15. jaanuarini 2016. Loe lähemalt »

Toimkond on sõltumatu komisjon, mille töökorra kinnitab Vabariigi Valitsus valdkonna eest vastutava ministri ettepanekul. Toimkonda teenindab Rahandusministeerium, kelle esindajatel on õigus osaleda toimkonna koosolekutel hääleõiguseta.


Vabariigi Valitsus moodustab Raamatupidamise Toimkonna, mille ülesandeks on:

  • suunata finantsarvestus- ja -aruandlusalast tegevust ning esitada vastavad ettepanekud ja soovitused Rahandusministeeriumile;
     
  • töötada välja Eesti finantsaruandluse standardi põhinõudeid täpsustav toimkonna juhendi eelnõu ja esitada see valdkonna eest vastutavale ministrile määrusega kehtestamiseks;
     
  • tutvustada toimkonna juhendeid ning anda nende kohta selgitusi ja tõlgendusi.

Rahandusministeerium, Vabariigi Valitsus ega muud valitsusasutused või osapooled ei tohi sekkuda toimkonna töösse.

Toimkonna juhendid töötatakse välja lähtudes rahvusvahelistelt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetest. Iga juhendi eelnõu peab Raamatupidamise seaduse alusel olema avatud avalikkusele kommenteerimiseks ja muudatus ettepanekute tegemiseks vähemalt 2 kuud (RPS 34§ (1)). Juhendi eelnõud on leitavad toimkonna vastavalt leheküljelt.

Vabariigi Valitsuse otsusega nimetati Raamatupidamise Toimkonna liikmeteks (volitused kehtivad kolm aastat, kuni 08.10.2016):

Raamatupidamise Toimkonna liikmed
Nimi Roll komisjonis  
Ago Vilu esimees Audiitorkogu esindaja
Juta Maar aseesimees arvestusala ekspert
Sander Kallasmaa   vandeaudiitor
Tiina Mõis   Eesti Kaubandus-Tööstuskoja esindaja
Anne Nuut   Eesti Raamatupidajate Kogu esindaja
Helene Trušina   Finantsinspektsiooni esindaja
Toomas Haldma   professor

 

KASULIKUD VIITED

 

KONTAKTID

Raamatupidamise Toimkond
Endla 13, Tallinn 10122
tel 611 3291
easb at fin dot ee
www.easb.ee
www.fin.ee/easb