E-arved

Teabepäevad

Rahandusministeerium korraldab teabepäevi, et tutvustada e-arvete kasutamise võimalusi ning kasumlikkust nii avalikule kui ka erasektorile.

 • E-arvetele ülemineku I etapis (2016) tekib 1. novembril avalikul sektoril kohustus e-arveid vastu võtta ning 1.jaanuaril 2017 erasektoril kohustus avalikule sektorile e-arveid saata.
 • Sellest tulenevalt on fookuses e-arvete vastuvõtmise infotehnoloogilised lahendused ja erasektori teabepäevadel e-arvete saatmise lahendused.
 • Lisaks tutvustatakse ka riigi poolt mikro- ja väikeettevõtetele pakutavat e-arvete tasuta saatmise veebipõhist keskkonda e-arveldaja.
 • Erasektorile suunatud tasuta teabepäevad toimuvad üle Eesti kõigis maakondades 2016. aastal. 

Ettevõtjatele ja raamatupidajatele suunatud tasuta teabepäevad maakondades (kontakt Marge Lepp, marge.lepp@fin.ee või telefonil 6113 318):

Mis on e-arve?

 • Elektrooniline arve, mis luuakse, edastatakse ja säilitatakse elektroonilises keskkonnas.
 • Aja- ja töömahu säästlik.
 • Loodussõbralik.
 • Ei ole pdf-arve.
 • Eesti e-arve ametlik standard EVS 923:2014 (Eesti Standardikeskus).
 • Infot veel Pangaliidu kodulehelt.

Mis on eesmärk?

Rahandusministeerium tegeleb e-arvete laialdase kasutuselevõtu ettevalmistamisega. Eesmärk on, et 2016. aasta lõpus toimub avaliku ja erasektori vaheline arvlemine e-arvetega.

Miks?

 • Paber- ja pdf-arved on kulukad, nende töötlus on aeganõudev ja nõuab palju lisatööd.
 • Üleminek masinloetavatele e-arvetele on vajalik, et hoida kokku era- ja avaliku sektori kulusid, vähendada tehnilist tööd ja selleks kuluvat tööaega, tõsta andmete kvaliteeti ja ennetada vigade tekkimist.

Kuidas saata e-arvet? Loe juhendit!   Või vaata videot! 

E-arvetega arveldamine e-arveldajas

 • E-arvete edastamine on e-arveldajas tasuta. 
 • Alates 1. septembrist ei ole tasuline avaliku sektori asutustele suunatud arvete kinnitamine. Kannete kinnitamine on tasuta kuni 2018. aasta lõpuni.

E-arvetele ülemineku protsess

 • Raamatupidamise seaduse muutmise seaduseelnõu läbi riigikogus esimese lugemise 12. oktoobril.
 • Eelnõus on ette nähtud, et alates 1. novembrist 2016 peab avalik sektor hakkama e-arveid vastu võtma ja alates 1. jaanuarist 2017 tohib avalikule sektorile saata üksnes e-arveid.

E-arvete vastuvõtjad avalikus sektoris

E-arveid võtavad vastu 52% avaliku sektori asutustest (august 2016 seisuga). Kõige rohkem kasutavad e-arveid riigiasutused (95%) ning KOVid ja hallatavad asutused (69%).
Ülejäänud avaliku sektori asutused asutuste kohta on see näitaja 15%. Tutvu e-arveid kasutavate asutuste nimekirjaga.

Mis on juba saavutatud?

Laialdaseks (masinloetavate) e-arvete kasutuselevõtuks on:

 • töötati välja Eesti uus e-arve standard. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium koostöös rahandusministeeriumiga [jaanuar-juuli 2014].
 • viidi läbi uuring Masinloetavatele e-arvetele üleminek era- ja avaliku sektori vahel (valmisolek ja vajadused), Ernst ja Young Baltic AS [september 2014].
 • korraldati infopäev e-arvete kasutuselevõtmiseks era- ja avalikule sektorile rahandusministeeriumis [november 2014].
 • saadeti arvamuste kooskõlastamiseks organisatsioonidele raamatupidamisseaduse väljatöötamiskavatsus, mis sisaldab masinloetavate e-arvete kasutuselevõtmise toetamise kavatsust [detsember 2014].
 • töötati välja „Riigiga arvelduse masinloetavate e-arvete kohustuslikuks muutmise“ tegevuskava vastavalt Riigireformi 4. punktile [november 2014].
 • moodustati projekti „Riigiga arvelduse masinloetavate e-arvete kohustuslikuks muutmise“ töörühm.
 • alustati raamatupidamisseaduse eelnõu väljatöötamisega koostöös era- ja avaliku sektori huvitatud osapooltega [jaanuar-märts 2015]
 • viidi läbi tasuta e-arvete teabepäevad avaliku sektori asutustele kõigis Eesti maakondades üle Eesti [veebruar-juuni 2015].
 • valmis uuring E-arvetele ülemineku mõjude hindamise kohta, Erst ja Young Baltic AS [mai 2015].
 • 2016. aasta jooksul viiakse üle Eesti kõigis maakondades läbi teabepäevad erasektori ettevõtjatele ja raamatupidajatele [jaanuar-oktoober 2016]

Kes on meie partnerid?

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, Riigi Infosüsteemide Amet, Maksu- ja Tolliamet, Tallinna Linnakantselei ja Riigikantselei.

E-arvetele üleminek toetab:

 • Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi 2014–2015 koalitsiooni tegevuskava punkti Riigireform.
 • Eesti infoühiskonna arengukava 2014-2020 eesmärki, et  aastaks 2020 on avaliku ja erasektori vahelises arveldamises e-arvete kasutamise määraks kavandatud 100% .
 • Euroopa Komisjoni eesmärki  kasutada Euroopas aastaks 2020 peamiselt masintöödeldavaid e-arveid.
 • Euroopa Parlamendi ja Euroopa Nõukogu direktiivi nr 2014/55/EL, mis näeb ette e-arvete kasutamise kohustuslikuks tegemist riigihangetes hiljemalt 2018. aasta lõpuks,
  • kutsudes samal ajal liikmesriike üles muutma e-arveldamist riigihangetes kohustuslikuks juba 2016. aastaks.
  • 2016 aasta lõpuks on Euroopa Komisjon välja töötamas Euroopa riikide jaoks ühtset e-arve standardit, mis toetab piiriülest e-arvetega arveldamist.

 


Kontakt e-arvete teemal:
Marge Lepp - projektijuht
Tel: 611 3318, e-post: marge dot lepp at fin dot ee