Analüüsid ja uuringud

Rahandusministeeriumi poolt tellitud ja elektroonsel kujul olemasolevad uuringud.


 

2015-2017
 NimetusTeostaja

Suurus


Tervisekäitumist mõjutava maksustamise analüüs ning magustatud jookide maksu kontseptsioon

Rahandusministeerium 
 Analüüs virtuaalvääringute võimaliku tunnustamise ja kasutamise poliitika väljatöötamiseks

Rahandusministeerium

1,66 MB
 Riigiasutuste kuluanalüüsi tehnilise töövahendi juurutamise eelanalüüsPwC1,2 MB
 Elanikkonna suhtumine haldusreformiTuru-uuringute AS949 kB
 Infosüsteemide väliskliendi rahulolu-uuringFookus uuringud OÜ840 kB
 Maksupoliitika mõju leibkondade maksukoormuse jaotumiselePraxis2 MB
 E-arvetele ülemineku mõju hindamineErnst & Young Baltic AS845 kB 
PDF
 Teenuste uuenduslikum ja säästlikum korraldamine toimepiirkondade keskuste tagamaalTartu Ülikool RAKE1636 kB PDF
 Finantsalase kirjaoskuse uuring Eesti elanike seasOÜ Saar Poll1,55 MB PDF
 Finantsalase kirjaoskuse uuringu esitlusOÜ Saar Poll336 kB 
PPTX
 Riigi ametiasutuste ja hallatavate riigiasutuste palgauuring 2015Fontes Palgakonsultatsioonid OÜ3 MB 
PDF
 Uuringu "Riigi sisemine maine tööandjana" lõppraportInstar EBC OÜ3,1 MB 
PDF
 Teenistujate pühendumus ja tööga rahulolu avalikus teenistusesEesti Rakendusuuringute Keskus CentAR OÜ4,3 MB 
PDF
 Ühishoones paiknevate ministeeriumite sisu- ja tugivaldkondade konsolideerimisvõimaluste analüüsKPMG Baltics OÜ ja 5MPC OÜ2,67 MB PDF
 Elanikkonna suhtumine haldusreformi (kokkuvõte); tulemuste tabelidTuru-uuringute AS525 KB PDF; 50,7 KB XLS
 Uuring era- ja avalike teenuste ruumilise paiknemise ja kättesaadavuse tagamisest ja teenuste käsitlemisest maakonnaplaneeringutes ; uuringu esitlusTartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE6 MB PDF; 1 MB PDF
 Riigi kui tööandja maine uuring: väline maine  Instar EBC OÜ 
2014
 NimetusTeostajaSuurus
 Infosüsteemide väliskliendi rahulolu-uuringTuru-uuringute AS1 MB
 Tervishoiutöötajate tunnipalk 2014.Lühianalüüs.Tervise Arengu Instituut 
 Avaliku sektori ressursikasutuse analüüs riigi saldoandmite põhjal aastatel 2006-2012 ja uuringu lühikokkuvõte  ja uuringu slaidid SA Eesti Koostöö Kogu 
 Rahandusministeeriumi kommunikatsiooniauditHamburg ja Partnerid OÜ 
 Riigi hoonestatud kinnisvara portfelli analüüsi metoodika

Janno Veskimets,Andrus Väärtnõu

 
  Masinloetavatele e-arvetele üleminek era- ja avaliku sektori vahel

Ernst & Young Baltic AS

 
 Riigi ametiasutuste ja hallatavate riigiasutuste palgauuring 2014Fontes Palgakonsultatsioonid OÜ 
 Kohaliku omavalitsuse võimekuse indeksi analüüs 2010-2013 ; tulemused Excel formaadisOÜ Geomedia 2.35 MB, PDF; 1.54 MB, XLS
 Elanikkonna suhtumine haldusreformi (esitlus)Turu-uuringute AS373.35 KB, PDF
 Ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuste valitsemiskorralduse mudelite ja territoriaalse juhtimisstruktuuri kujundamine Lääne-Nigula ja Viljandi valla näitelKersten Kattai, Georg Sootla, Mikk Lõhmus1004.16 KB, PDF
 KOV rahastamismudelite (sh maksukorralduse) mõju kohaliku omavalitsuse poolsele ettevõtluskeskkonna arendamiseleOÜ Cumulus Consulting602.99 KB, PDF
 Siseturvalisus KOV-ide arengudokumentides ja parlamendierakondade valimisplatvormidesTartu Ülikooli sotsiaalteaduslike Uuringute keskus RAKE827.52 KB, PDF
 Elanike rahulolu kohalike avalike teenustega ; uuringu esitlusSaar Poll OÜ3,55 MB PDF; 872,35 KB PDF
2013
 NimetusTeostajaSuurus
 Finantskirjaoskuse ja -teenuste alase teadlikkuse uuring Eesti elanike hulgasSaar Poll OÜ983,4 kB
 Avaliku teenistuse keskastmejuhtide uuringImplement Inscape OÜ, Saar Poll OÜ4,55 MB
 Rollid ja hoiakud avalikus teenistusesTNS Emor 684 KB
 Riigi kinnisvarajuhtimise kompetentsi tõstmineASIS Drafting, Self II3600,6 kB
 Riigi poolt RKASiga sõlmitud üürilepingute turutingimustega võrdluse uuringCollier International Advisors OÜ1974,6 kB
 Perioodi 2014-2020 Euroopa Liidu vahendite kasutamise partnerlusleppe ja ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimineHendrikson & KO OÜ435,8 kB
 Kohaliku omavalitsuse võimekuse indeksi analüüs 2009- 2012 ; tulemused Excel formaadis , lisaanalüüs "Kohalike omavalitsuste vabatahtlikud initsiatiivid ettevõtluskeskkonna arendamise ja ettevõtluse toetamise suunal"OÜ Geomedia4.98 MB, PDF; 1002.5 KB, XLS; 6.62 MB, PDF
 Elanikkonna ; suhtumine haldusreformi ja selle korraldusseTuru- uuringute AS515.5 KB, PPT; 389.82 KB, PDF
2012
 NimetusTeostajaSuurus
 Riigi kinnisvara kasutusnormatiivide väljatöötamine ja rakendamine riigieelarve protsessis Tallinna Tehnikaülikool,  Tartu Ülikool, Kinnisvaraekspert OÜ, ASIS Drafting OÜ 333,1kB
 Riigi hoonestatud kinnisvara juhtimisinfo mudel Tallinna Tehnikaülikool, Tartu Ülikool, Kinnisvaraekspert OÜ, ASIS Drafting OÜ 1231,1kB
 Kohaliku omavalitsuse võimekuse indeksi analüüs 2008- 2011 ; lühikokkuvõte ; tulemused Excel formaadis ; lisaanalüüs "Rahvastiku võimalikud arengutrendid 2012- 2030"OÜ Geomedia 2.43 MB, PDF; 666.84 KB, PDF; 3.75 MB, XLS; 2.43 MB, PDF
 Kohalike omavalitsuste ühinemise finantsmõjude analüüs ; analüüsi lisad ; esitlusSiseministeerium1.45 MB, PDF; 793.1 KB, PDF; 3.67 MB, PPTX
2011
 NimetusTeostajaSuurus
 Riigi hoonestatud kinnisvara rahastamismudelite uuringTartu Ülikool1,7 MB
 Avaliku teenistuse koolitussüsteemi ja arenguvajaduste analüüsTallinna Tehikaülikool, Praxis 1,7 MB
 Kohaliku omavalitsuse üksuste võimekuse indeks 2010 ; lühikokkuvõte ; tulemused Excel formaadisOÜ Geomeedia 3.17 MB, PDF; 666.84 KB, PDF; 2.6 MB, XLS
 Rahvastikuareng ning töökohtade arvu ja väärtuse muutumine KOV-võimekuse indeksi andmebaasi andmete aluselOÜ Geomeedia2.24 MB, PDF
2010
 NimetusTeostajaSuurus
 Kirikutelt ja kogudustelt võõrandatud maa eest tasu maksmineJaak Valge118,5 KB
 Finantsalane kirjaoskus Eesti elanike seas Faktum Ariko 1,4 MB
 Kohaliku omavalitsuse üksuste võimekuse indeks 2009 ; esitlus ; tulemused Excel formaadis OÜ Geomeedia 855.67 KB, PDF; 3.03 MB, PPT; 3.54 MB, XLS

 

 Aeg   Pealkiri   Suurus  Tüüp
09.01.2013 Faktum & Ariko uuring "Finantsalane kirjaoskus Eesti elanike seas" 2010 1.4 MB pdf
09.01.2013 Finantskirjaoskuse ja -teenuste alase teadlikkuse uuring Eesti elanike hulgas (Saar Poll / 2012) 983.4 KB pdf
18.06.2012 Riigi strateegilise ja finantsjuhtimise IT toe arendamise alternatiivide analüüs (AS PricewaterhouseCoopers Advisors) 2.9 MB pdf
09.12.2011 Avaliku teenistuse koolitussüsteemi ja arenguvajaduste analüüs 1.7 MB pdf
10.11.2011 Praxise uuring „Sotsiaalkindlustussüsteemi jätkusuutliku rahastamise võimalused“ 5.8 MB pdf
09.11.2011 Praxise uuring „Sotsiaalkindlustussüsteemi jätkusuutliku rahastamise võimalused“ (lühiversioon) 579.3 KB pdf
02.06.2011 Rahandusministeeriumi kommunikatsiooniaudit 2011 1.0 MB pdf
02.06.2011 Riigi hoonestatud kinnisvara rahastamismudelite uuring 1.7 MB pdf
13.01.2011 Ettevõtete jaotamata kasumi mittemaksustamise mõju investeeringutele ja majandusarengule (lõppraport) 2.4 MB pdf
13.01.2011 Ettevõtete jaotamata kasumi mittemaksustamise mõju investeeringutele ja majandusarengule (lisad) 1.0 MB pdf
15.06.2010 Kirikutelt ja kogudustelt võõrandatud maade eest tasu maksmine 118.5 KB pdf
16.10.2008 Maksupoliitika mõju leibkondade maksukoormuse jaotumisele 684.0 KB pdf
21.04.2008 Rahandusministeeriumi kommunikatsiooniaudit 2008 675.9 KB pdf
10.03.2005 Riigiametite suhted meediaga 2004 508.5 KB ppt
10.03.2004 Ettevõtete ja asutuste suhted meediaga 2003 1.2 MB pdf
06.01.2003 Käibemaksumäärade harmoniseerimisega kaasnevad muutused Eesti majanduses 881.0 KB pdf