21.05.2015

Valitsus toetas madala palgaga töötavate inimeste tagasimakse eelnõu

Valitsus toetas tänasel istungil eelnõu, mille järgi tekib madalat palka saavatel töötajatel kord aastas õigus saada kuni enda poolt tasutud tulumaksu summa ulatuses tagasimakse. Tagasimakse motiveerib inimesi töötama ning kasvatab madalat palka teenivate inimeste sissetulekut.

Vale makse

Kui eksisite viitenumbriga riigilõivu või trahvi tasumisel, maksite nõutust suurema summa või soovite teenusest loobuda, pöörduge asutuse poole, kelle viitenumbri maksele lisasite. Arvestust laekunud summade kohta peavad kõik riigiasutused ise.

Kui lepingujärgne tasu, toetus, palk vms ei laekunud õigeaegselt, pöörduge selle riigiasutuse poole, kes toetust või tasu maksma peab.

Lisainfo: 611 3819 või abi dot kassa at fin dot ee


Kohaliku omavalitsuse kuludest

Vaata, kuidas KOV kasutab Sinu raha.

Riigiraha rakenduse abil saab tutvuda Eesti kohalike omavalitsuste finantsolukorra ja ‑tegevusega. Riigiraha võimaldab igaühel statistikat uurida, andmeid analüüsida, võrrelda ja seostada.