09.10.2015

Seadusemuudatus teeb linnade ja valdade raha kasutamise läbipaistvamaks

Rahandusministeerium saatis kooskõlastusringile omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse muutmise eelnõu, mille vastuvõtmise järel riigikogus peaksid kohalikud omavalitsused hakkama oma raamatupidamisinfot avalikustama tehingupartnerite lõikes. 

Vale makse

Kui eksisite viitenumbriga riigilõivu või trahvi tasumisel, maksite nõutust suurema summa või soovite teenusest loobuda, pöörduge asutuse poole, kelle viitenumbri maksele lisasite. Arvestust laekunud summade kohta peavad kõik riigiasutused ise.

Kui lepingujärgne tasu, toetus, palk vms ei laekunud õigeaegselt, pöörduge selle riigiasutuse poole, kes toetust või tasu maksma peab.

Lisainfo: 611 3819 või abi dot kassa at fin dot ee


Kohaliku omavalitsuse kuludest

Vaata, kuidas KOV kasutab Sinu raha.

Riigiraha rakenduse abil saab tutvuda Eesti kohalike omavalitsuste finantsolukorra ja ‑tegevusega. Riigiraha võimaldab igaühel statistikat uurida, andmeid analüüsida, võrrelda ja seostada.