17.04.2014

Rahandusministeerium saatis kooskõlastusringile tulumaksuseaduse muudatused

Muudatustega korrastatakse tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja koostamise põhimõtteid, samuti suurendatakse maksuvaba tulu määra. Eelnõu näeb ka ette PRIA makstavate toetuste tulumaksuga maksustamise.

Sõiduautode maksustamine

2013. aastal esitati ettepanekud käibemaksu- ja tulumaksuseaduse muutmiseks, mille eesmärk on likvideerida maksusoodustuse väär kasutamine ja sellest tekkinud majanduslikud moonutused.

Üks ettepanek on piirata ettevõtluses kasutatavate sõiduautode sisend-käibemaksu mahaarvamist täpse reegliga nii, et erasõitudeks kasutatavate autode pealt makstaks käibemaksu sarnaselt teistele Eesti autoomanikele.

Loe lisaks: http://www.fin.ee/eelarve-maksumuudatused/

Uus riigieelarve seadus

Selle aasta 23. märtsil jõustus uus riigieelarve seadus, millega kehtestati valitsussektori eelarvele tasakaalu nõue – struktuurne eelarvepositsioon ei tohi olla puudujäägis.

Eelarvereegli eesmärk on hoida Eesti rahanduslikku stabiilsust, mis aitab toetada majanduse kasvuvõimalusi.


- Kokkuvõte uuest riigieelarve seadusest

- Riigieelarve seaduse tekst


Vale makse

Kui eksisite viitenumbriga riigilõivu või trahvi tasumisel, maksite nõutust suurema summa või soovite teenusest loobuda, pöörduge asutuse poole, kelle viitenumbri maksele lisasite. Arvestust laekunud summade kohta peavad kõik riigiasutused ise.

Kui lepingujärgne tasu, toetus, palk vms ei laekunud õigeaegselt, pöörduge selle riigiasutuse poole, kes toetust või tasu maksma peab.

Lisainfo: 611 3819 või abi dot kassa at fin dot ee