24.04.2014

Keskvalitsuse reservide tootlused olid esimeses kvartalis poole protsendi lähedal

Riigikassas oli märtsi lõpus varasid kokku 1,39 miljardit eurot, millest likviidsusreservis oli 1,03 miljardit eurot ja stabiliseerimisreservis 0,36 miljardit eurot. Investeeringutelt teenitud tulusus oli reservidel aasta algusest vastavalt 0,31 ja 0,66 protsenti.

Sõiduautode maksustamine

2013. aastal esitati ettepanekud käibemaksu- ja tulumaksuseaduse muutmiseks, mille eesmärk on likvideerida maksusoodustuse väär kasutamine ja sellest tekkinud majanduslikud moonutused.

Üks ettepanek on piirata ettevõtluses kasutatavate sõiduautode sisend-käibemaksu mahaarvamist täpse reegliga nii, et erasõitudeks kasutatavate autode pealt makstaks käibemaksu sarnaselt teistele Eesti autoomanikele.

Loe lisaks: http://www.fin.ee/eelarve-maksumuudatused/

Riigiraha - KOV finantsandmed

Vaata, kuidas KOV kasutab Sinu raha.


Riigiraha rakenduse abil on kõigil huvilistel võimalik tutvuda Eesti kohalike omavalitsuste finantsilise olukorra ja tegevusega. Riigiraha võimaldab igaühel statistikat uurida, andmeid analüüsida, võrrelda ja seostada.

Vale makse

Kui eksisite viitenumbriga riigilõivu või trahvi tasumisel, maksite nõutust suurema summa või soovite teenusest loobuda, pöörduge asutuse poole, kelle viitenumbri maksele lisasite. Arvestust laekunud summade kohta peavad kõik riigiasutused ise.

Kui lepingujärgne tasu, toetus, palk vms ei laekunud õigeaegselt, pöörduge selle riigiasutuse poole, kes toetust või tasu maksma peab.

Lisainfo: 611 3819 või abi dot kassa at fin dot ee