17.12.2014

Hasartmängusõltuvuse riskirühma kuulujate hulk on vähenenud

Täna tutvustati rahandusministeeriumis Hasartmängusõltuvuse Nõustamiskeskuse algatusel TNS Emori läbi viidud uuringut „Eesti elanikkonna kokkupuuted hasartmängudega 2014“. Samalaadseid uuringuid on tehtud aastast 2006. Uuringu eesmärgiks oli välja selgitada hasartmängude mängimise ja mängusõltuvuse ulatus Eestis, sihtgrupiks 15-74 aastased Eesti alalised elanikud. Kokku oli vastajaid  3496.

Vale makse

Kui eksisite viitenumbriga riigilõivu või trahvi tasumisel, maksite nõutust suurema summa või soovite teenusest loobuda, pöörduge asutuse poole, kelle viitenumbri maksele lisasite. Arvestust laekunud summade kohta peavad kõik riigiasutused ise.

Kui lepingujärgne tasu, toetus, palk vms ei laekunud õigeaegselt, pöörduge selle riigiasutuse poole, kes toetust või tasu maksma peab.

Lisainfo: 611 3819 või abi dot kassa at fin dot ee


Kohaliku omavalitsuse kuludest

Vaata, kuidas KOV kasutab Sinu raha.

Riigiraha rakenduse abil saab tutvuda Eesti kohalike omavalitsuste finantsolukorra ja ‑tegevusega. Riigiraha võimaldab igaühel statistikat uurida, andmeid analüüsida, võrrelda ja seostada.