21.08.2014

Seadusemuudatus koondab info vähese tähtsusega abi kohta ühte registrisse

Valitsus kiitis heaks konkurentsiseaduse muudatused, mille tulemusel teave avalikult sektorilt ettevõtjatele antava vähese tähtsusega abi kohta kogutakse ühte registrisse senise kahe asemel.

Muudatuste jõustudes hakkaksid edaspidi põllu- ja kalamajandusliku vähese tähtsusega abi andjad esitama andmeid selle kohta riigiabi ja vähese tähtsusega abi registrile (RAR) senise Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registri alla kuuluva põllumajandusliku vähese tähtsusega abi registri (VRA) asemel.

Energiasäästmise projekt

534 hoonet - kooli, haiglat, lasteaeda üle Eesti on viimase kolme aasta jooksul renoveeritud energiasäästlikuks riigi ja nelja Jaapani korporatsiooni CO2 müügi koostöö tulemusena.

Nende seas on 267 kohaliku omavalitsuse hoonet sh koole, rahvamaju, lasteaedu ning 7 ülikoolihoonet, sh Tartu Ülikooli raamatukogu ja Eesti Maaülikooli õppe- hoone. Lisaks 267 riigi hoonet sh Sõmera hooldekodu ja PERH Mustamäe B korpus.

Vaata kodukandi uue ilme saanud ja energiat säästvaid hooneid kaardilt ja loe juurde meie infolehelt.

Kohaliku omavalitsuse kuludest

Vaata, kuidas KOV kasutab Sinu raha.

Riigiraha rakenduse abil on kõigil huvilistel võimalik tutvuda Eesti kohalike omavalitsuste finantsilise olukorra ja tegevusega. Riigiraha võimaldab igaühel statistikat uurida, andmeid analüüsida, võrrelda ja seostada.
 

Vale makse

Kui eksisite viitenumbriga riigilõivu või trahvi tasumisel, maksite nõutust suurema summa või soovite teenusest loobuda, pöörduge asutuse poole, kelle viitenumbri maksele lisasite. Arvestust laekunud summade kohta peavad kõik riigiasutused ise.

Kui lepingujärgne tasu, toetus, palk vms ei laekunud õigeaegselt, pöörduge selle riigiasutuse poole, kes toetust või tasu maksma peab.

Lisainfo: 611 3819 või abi dot kassa at fin dot ee