06.10.2015

Omavalitsuste kogutulud kasvavad järgmisel aastal 54 miljonit eurot

Kohalike omavalitsuste järgmise aasta kogutulude kasv on ligi 54 miljonit eurot, mis on võrreldes käesoleva aastaga 3,4 protsenti kõrgem. Omavalitsuste eelarvekasvust olulise osa moodustavad tulumaksu suurem laekumine, õpetajate palgatõus ning kohalike teede remondiks mõeldud lisavahendid.

Vale makse

Kui eksisite viitenumbriga riigilõivu või trahvi tasumisel, maksite nõutust suurema summa või soovite teenusest loobuda, pöörduge asutuse poole, kelle viitenumbri maksele lisasite. Arvestust laekunud summade kohta peavad kõik riigiasutused ise.

Kui lepingujärgne tasu, toetus, palk vms ei laekunud õigeaegselt, pöörduge selle riigiasutuse poole, kes toetust või tasu maksma peab.

Lisainfo: 611 3819 või abi dot kassa at fin dot ee


Kohaliku omavalitsuse kuludest

Vaata, kuidas KOV kasutab Sinu raha.

Riigiraha rakenduse abil saab tutvuda Eesti kohalike omavalitsuste finantsolukorra ja ‑tegevusega. Riigiraha võimaldab igaühel statistikat uurida, andmeid analüüsida, võrrelda ja seostada.