30.07.2015

Valitsus eraldas omavalitsustele lisaraha toimetulekutoetuse ja peretoetuse tarbeks

Valitsus otsustas tänasel istungil anda kohalikele omavalitsustele täiendavalt 201 982 eurot toimetulekutoetuste ja 71 476 eurot vajaduspõhise peretoetuse maksmiseks. Raha antakse toetusfondi vahenditest toimetulekutoetuse, üksikvanema täiendava toetuse ja vajaduspõhise peretoetuse tarbeks.  

Vale makse

Kui eksisite viitenumbriga riigilõivu või trahvi tasumisel, maksite nõutust suurema summa või soovite teenusest loobuda, pöörduge asutuse poole, kelle viitenumbri maksele lisasite. Arvestust laekunud summade kohta peavad kõik riigiasutused ise.

Kui lepingujärgne tasu, toetus, palk vms ei laekunud õigeaegselt, pöörduge selle riigiasutuse poole, kes toetust või tasu maksma peab.

Lisainfo: 611 3819 või abi dot kassa at fin dot ee


Kohaliku omavalitsuse kuludest

Vaata, kuidas KOV kasutab Sinu raha.

Riigiraha rakenduse abil saab tutvuda Eesti kohalike omavalitsuste finantsolukorra ja ‑tegevusega. Riigiraha võimaldab igaühel statistikat uurida, andmeid analüüsida, võrrelda ja seostada.