17.07.2014

AS Eesti Väärtpaberikeskus jääb keskregistri pidajaks

Vabariigi Valitsus määras tänasel istungil väärtpaberite keskregistri pidajaks ASi Eesti Väärtpaberikeskus. Ettevõte on Tallinna Börsi tütarfirma ja ka praegu Eesti väärtpaberite keskregistri pidaja. Registri põhilisteks ülesanneteks on aktsiate, pensionifondide osakute ja muude väärtpaberite hoidmine elektroonsel kujul ning arvelduste ja muude tehingute läbiviimise korraldamine väärtpaberitega. 

Sõiduautode maksustamine

Kas tead, et Eestis ostetakse uutest autodest 60% ettevõtte nimele, need autod on keskmiselt ligi kolmandiku võrra kallimad kui eraisikute ostetud, nendega sõidetakse üle kahe korra rohkem kilomeetreid kui eraautodega ning tagatipuks on Eestis ostetud uued autod CO2 poolest ELis kõige saastavamad.

Ettevõtluses erasõitudeks kasutatavate autode maksumuudatuste eesmärk on muuta autode soetamine eraisikuga võrreldes võrdsemaks.

Loe lisa meie infolehelt ja Risto Kaarna selgitavat arvamuslugu Ärilehes.

Riigiraha - KOV finantsandmed

Vaata, kuidas KOV kasutab Sinu raha.


Riigiraha rakenduse abil on kõigil huvilistel võimalik tutvuda Eesti kohalike omavalitsuste finantsilise olukorra ja tegevusega. Riigiraha võimaldab igaühel statistikat uurida, andmeid analüüsida, võrrelda ja seostada.

Vale makse

Kui eksisite viitenumbriga riigilõivu või trahvi tasumisel, maksite nõutust suurema summa või soovite teenusest loobuda, pöörduge asutuse poole, kelle viitenumbri maksele lisasite. Arvestust laekunud summade kohta peavad kõik riigiasutused ise.

Kui lepingujärgne tasu, toetus, palk vms ei laekunud õigeaegselt, pöörduge selle riigiasutuse poole, kes toetust või tasu maksma peab.

Lisainfo: 611 3819 või abi dot kassa at fin dot ee