28.11.2014

Eesti eelarvekava täidab üldjoontes stabiilsuse ja kasvu pakti nõudeid

Euroopa Komisjoni hinnangu kohaselt on Eesti 2015. aasta eelarvekava üldjoontes kooskõlas stabiilsuse ja kasvu pakti ennetusliku osa nõuetega. Nõuete kohaselt peab Eesti tegema piisavaid edusamme oma keskpika perioodi eelarve-eesmärgi saavutamisel. Eesti keskpika perioodi eesmärk on saavutada struktuurne ülejääk. Miinimumnõude järgi ei tohi eelarve struktuurne puudujääk ületada 1 protsenti sisemajanduse koguproduktist (SKP).

Vale makse

Kui eksisite viitenumbriga riigilõivu või trahvi tasumisel, maksite nõutust suurema summa või soovite teenusest loobuda, pöörduge asutuse poole, kelle viitenumbri maksele lisasite. Arvestust laekunud summade kohta peavad kõik riigiasutused ise.

Kui lepingujärgne tasu, toetus, palk vms ei laekunud õigeaegselt, pöörduge selle riigiasutuse poole, kes toetust või tasu maksma peab.

Lisainfo: 611 3819 või abi dot kassa at fin dot ee


Kohaliku omavalitsuse kuludest

Vaata, kuidas KOV kasutab Sinu raha.

Riigiraha rakenduse abil saab tutvuda Eesti kohalike omavalitsuste finantsolukorra ja ‑tegevusega. Riigiraha võimaldab igaühel statistikat uurida, andmeid analüüsida, võrrelda ja seostada.