Eesti ja Šveits allkirjastavad esimese välisabi lepingu

Rahandusminister Ivari Padar ja Šveitsi suursaadik Josef Bucher allkirjastavad homme esimese Eesti-Šveitsi koostööprogrammi lepingu. Koostööleppe raames saab Eesti riik majandusarvestuse valdkonna arendamiseks 20 miljonit krooni tagastamatut toetusraha. Projekt kestab 5 aastat ning selle tulemusel reformitakse valdkonda läbi audiitorite ja finantsspetsialistide koolitamise ning uue audiitortegevuse seaduse ellurakendamise.
 
Projekti raames luuakse võimalus kontrollida majandusarvestuse valdkonnas tegutsevate spetsialistide pädevust, seda ennekõike rahvusvaheliste standardite tundmise ja vajaliku ettevalmistuse osas. Siinsete spetsialistide kutsekvalifikatsiooni süsteem viiakse kooskõlla rahvusvaheliste nõuetega ning korraldatakse mitmeid koolitusi audiitoritele, siseaudiitoritele ja raamatupidajatele. Kaugema eesmärgina on soov nimetatud koolitus- ja hindamisprogrammid lisada kõrgkoolide vastavate erialade õppeprogrammidesse, et tagada vajaliku ettevalmistusega spetsialistid turul.
 
Oluline prioriteet on ka audiitorite avaliku järelevalve rakendamine. Järelevalve professionaalsuse tagamiseks viiakse projekti raames läbi koolitusi Maailmapanga poolt ning tehakse koostööd teiste riikide järelevalveorganitega.
 
Šveitsi riik on sõlminud või lähiajal sõlmimas sarnaseid lepinguid veel Tšehhi, Ungari, Läti, Poola ja Slovakkiaga. Nimetatud riikide ja Maailmapanga koostöös luuakse täiendav koostöövõrgustik projekti edukaks elluviimiseks.
 
Eestil on võimalik aastani 2012 kasutada üle 400 miljoni krooni Šveitsi tagastamatut abi. Euroopa Liit ja Šveits allkirjastasid 2006. aastal vastastikuse mõistmise memorandumi, mille alusel annab Šveits toetust 2004. aastal ELiga liitunud riikidele sotsiaalmajandusliku erinevuse vähendamiseks teiste ELi liikmesriikidega võrreldes.
 
Rahastamisettepanek ja täiendav informatsioon on leitavad: www.fin.ee/shveits


Lugupidamisega

Annika Vilu
Rahandusministeerium
Avalike suhete osakond
tel 611 3491
gsm 50 19602
e-post:
annika dot vilu at fin dot ee