Topeltmaksustamise vältimise lepingud

Topeltmaksustamise vältimise lepingud soodustavad investeeringuid, tagavad isikute võrdse kohtlemise ning kõrvaldavad topeltmaksustamise, mis võib tekkida kahe riigi seaduste koosmõju tulemusena. Selle saavutamiseks piirab leping riigi maksustamisõigust, mis tähendab, et lepinguosaline riik loobub osast maksutulust teise lepinguosalise riigi kasuks ja vastupidi.

Jõustunud lepingud
RiikParafeeritudAllkirjastatudRatifitseeritudJõustunudRakendumine
Albaania15.09.200905.04.201027.10.2010
(est/eng)
25.11.201001.01.2011
Ameerika Ühendriigid06.06.199715.01.199821.10.1998
(est/eng)
30.12.199901.01.2000
Araabia Ühendemiraadid14.10.201020.04.201115.02.2012
(est/eng)
29.03.201201.01.2011
(tagasiulatuvalt)
Armeenia02.10.199713.04.200111.12.2002
(est/eng)
23.01.200301.01.2001
Aserbaidžaan13.09.200230.10.200724.09.2008
(est/eng)
27.11.200801.01.2009
Austria15.12.199905.04.200117.09.2002
(est/eng)
12.11.200201.01.2003
Bahrein06.05.201012.10.201211.12.2013
(est)(eng)
23.12.201301.01.2014
Belgia15.07.199805.11.199911.10.2000
(est/eng)
15.04.200301.01.2004
Alates 01.01.2016 ei lähe Eesti ja Belgia vahelise lepingu protokolli punkti 6 alusel seoses Eesti ja Šveitsi vahelise protokolli jõustumisega litsentsitasu mõiste alla tööstus-, kaubandus- või teadusseadme kasutamise või kasutamise õiguse eest makstavad tasud* ning litsentsitasu, mis tekib lepinguosalises riigis ja mida makstakse teise lepinguosalise riigi residendile, maksustab ainult see teine riik.
Bulgaaria 26.10.200713.10.200810.12.2008
(est/eng)
30.12.200801.01.2009
Gruusia25.05.200118.12.200621.11.2007
(est/eng)
27.12.200701.01.2008
Protokoll
22.09.200917.07.201009.02.2011
(est/eng)
11.03.201101.01.2012
Hiina19.04.199612.05.199809.12.1998
(est/eng)
08.01.199901.01.2000
Protokoll
29.03.201109.12.201421.10.2015
(est)(eng)
18.12.201501.01.2016
Hispaania13.07.200103.09.200315.12.2004
(est/eng)
28.12.200401.01.2005
Alates 01.01.2005 on Eesti ja Hispaania lepingu protokolli VII punkti alusel  seoses Eesti ja Hollandi vahelise protokolli jõustumisega lepingusse lisandunud  sarnaselt Hollandi lepingu protokolliga täiendav maksuvabastus intressidele: ühe riigi ettevõtja poolt teise riigi krediidiasutusele selle krediidiasutuse antud laenult makstav intress maksustatakse krediidiasutuse asukohariigis.
Alates 01.01.2016 maksustatakse Eesti ja Hispaania vahelise lepingu protokolli VII punkti alusel seoses Šveitsi protokolli jõustumisega kõik intressid ainult residendiriigis.
Alates 01.01.2016 ei lähe Eesti ja Hispaania vahelise lepingu protokolli VIII punkti  alusel seoses Šveitsi protokolli jõustumisega litsentsitasu mõiste alla tööstus-, kaubandus- või teadusseadme kasutamise või kasutamise õiguse eest makstavad tasud* ning litsentsitasu, mis tekib lepinguosalises riigis ja mida makstakse teise lepinguosalise riigi residendile, maksustab ainult see teine riik.
Alates 01.01.2016 on Eesti ja Hispaania vahelise lepingu protokolli III punkti alusel seoses Šveitsi protokolli jõustumisega ehitustegevuse püsiva tegevuskoha tekkimise tingimuseks, et tegevus kestab üle 12 kuu (senise 9 kuu asemel) ning art 5 lg 3 mõiste alla ei lähe enam montaažitööd.
Holland01.10.199314.03.199705.11.1997
(est)(eng)
08.11.199801.01.1995
Protokoll
11.11.200414.07.200531.03.2006
(est/eng)
21.05.200601.01.2005
04.09.200726.06.200811.03.2009
(est/eng)
22.05.200901.01.2010
Alates 01.01.2016 ei lähe Eesti ja Hollandi vahelise lepingu protokolli X punkti lõike 3 alusel seoses Šveitsi protokolli jõustumisega litsentsitasu mõiste alla tööstus-, kaubandus- või teadusseadme kasutamise või kasutamise õiguse eest makstavad tasud* ning litsentsitasu, mis tekib lepinguosalises riigis ja mida makstakse teise lepinguosalise riigi residendile, maksustab ainult see teine riik.
Horvaatia08.10.199903.04.200219.05.2004
(est/eng)
12.07.200401.01.2005
Iirimaa16.05.199716.12.199716.06.1998
(est)(eng)
29.12.199801.01.1999
Alates 01.01.2016 ei lähe Eesti ja Iirimaa vahelise lepingu protokolli punkti 6 alusel seoses Eesti ja Šveitsi vahelise protokolli jõustumisega litsentsitasu mõiste alla tööstus-, kaubandus- või teadusseadme kasutamise või kasutamise õiguse eest makstavad tasud* ning litsentsitasu, mis tekib lepinguosalises riigis ja mida makstakse teise lepinguosalise riigi residendile, maksustab ainult see teine riik.
Iisrael15.06.200729.06.200925.11.2009
(est/eng)
28.12.200901.01.2010
India30.06.201019.09.201102.05.2012
(est)(eng)
20.06.2012Eestis 01.01.2013
Indias 01.04.2013
Island14.01.199316.06.199416.11.1994
(est/eng)
10.11.199501.01.1996
Alates 01.01.2016 ei lähe Eesti ja Islandi vahelise lepingu artikli 12 lõike 7 alusel seoses Eesti ja Šveitsi vahelise protokolli jõustumisega litsentsitasu mõiste alla tööstus-, kaubandus- või teadusseadme kasutamise või kasutamise õiguse eest makstavad tasud ning litsentsitasu, mis tekib lepinguosalises riigis ja mida makstakse teise lepinguosalise riigi residendile, maksustab ainult see teine riik.
Itaalia20.12.199520.03.199725.03.1998
(est/eng)
22.02.200001.01.2001
Alates 01.01.2016 ei lähe Eesti ja Itaalia vahelise lepingu lisaprotokolli punkti i alusel seoses Eesti ja Šveitsi vahelise protokolli jõustumisega litsentsitasu mõiste alla tööstus-, kaubandus- või teadusseadme kasutamise või kasutamise õiguse eest makstavad tasud* ning litsentsitasu, mis tekib lepinguosalises riigis ja mida makstakse teise lepinguosalise riigi residendile, maksustab ainult see teine riik.
Jersey 16.02.201021.12.201023.11.2011
(est/eng)
30.12.201101.01.2012
Kanada07.07.199402.06.199513.12.1995
(est)(eng)
28.12.199501.01.1996
Alates 01.01.2016 on Eesti ja Kanada vahelise lepingu artikli 12 lõike 7 alusel seoses Eesti ja Šveitsi vahelise protokolli jõustumisega Eestis tulumaksust vabastatud:
a) litsentsitasu või muu sarnane makse kirjandus-, näitekunsti-, muusika- või kunstiteose loomise või taasesitamise eest (va litsentsitasu kinofilmide ja filmi- või videolintide või muul viisil taasesitatavate televisioonisalvestiste eest);
b) litsentsitasu patendi või tööstusliku, kaubandusliku või teadusliku oskusteabe kasutamise või kasutamise õiguse eest (va teave, mida antakse seoses rendi- või frantsiisilepinguga).
Kasahstan19.12.199601.03.199907.06.2000
(est/eng)
19.07.200001.01.2001
Kreeka 07.02.200204.04.200608.11.2006
(est/eng)
01.08.200801.01.2009
Küpros16.02.201115.10.201225.09.2013
(est)(eng)
08.10.201301.01.2014
Leedu27.11.199213.09.199325.11.1993
(est/eng)
31.12.199301.01.1994-
01.01.2006
 18.10.2002 21.10.2004 12.10.2005
(est/eng)
 08.02.2006 01.01.2006
(tagasiulatuvalt)
Luksemburg25.04.200223.05.200613.12.2006
(est/eng)
23.01.200701.01.2008-
01.01.2016
 20.09.2012 07.07.2014 11.02.2015
(est/eng)
 11.12.2015 01.01.2016
Lõuna-Korea10.12.199923.09.200916.12.2009
(est/eng)
25.05.201001.01.2011
Läti25.11.199231.12.199325.11.1993
(est/eng)
3112.199301.01.1994-
01.01.2002
20.09.200111.02.200223.10.2002
(est/eng)
21.11.200201.01.2002
(tagasiulatuvalt)
Makedoonia24.09.200820.11.200808.04.2009
(est/eng)
21.05.200901.01.2010
Malta14.01.200003.05.200111.12.2002
(est/eng)
22.01.200301.01.2004
Mehhiko18.11.201119.10.201216.10.2013
(est)(eng)
04.12.201301.01.2014
Moldova 12.07.199623.02.199816.06.1998
(est)(eng)
21.07.199801.01.1999
Man`i saar 11.04.200808.05.200925.11.2009
(est/eng)
21.12.200901.01.2010
Norra14.01.199314.05.199325.11.1993
(est/eng)
30.12.199301.01.1994
Vastavalt kahe riigi kirjalikule kokkuleppele on alates 8.10.2014 lepingu artikli 11 lõike 3 punkti a alapunkt v alusel lisatud nimetatud punktis toodud nimekirja Export Credit Norway. Täiendavat teavet leiate Norra Rahandusministeeriumi 11. septembril 2014 ja Rahandusministeeriumi 8. oktoobril 2014 saadetud kirjadest.
Alates 01.01.2016 ei lähe Eesti ja Norra vahelise lepingu artikli 12 lõike 7 alusel seoses Eesti ja Šveitsi vahelise protokolli jõustumisega litsentsitasu mõiste alla tööstus-, kaubandus- või teadusseadme kasutamise või kasutamise õiguse eest makstavad tasud* ning litsentsitasu, mis tekib lepinguosalises riigis ja mida makstakse teise lepinguosalise riigi residendile, maksustab ainult see teine riik.
Poola 01.07.199309.05.199423.11.1994
(est)(eng)
09.12.199401.01.1995
Portugal03.07.1998
+ parandused kirja teel
13.05.200319.05.2004
(est/eng)
23.07.200401.01.2005
Prantsusmaa13.04.199528.10.199725.03.1998
(est)(eng)
01.05.200101.01.1996
(tagasiulatuvalt)
Alates 21.05.2006 on Eesti ja Prantsusmaa lepingu protokolli punkti 9 alusel seoses Eesti ja Hollandi vahelise protokolli jõustumisega lepingusse lisandunud  sarnaselt Hollandi lepingu protokolliga täiendav maksuvabastus intressidele: ühe riigi ettevõtja poolt teise riigi krediidiasutusele selle krediidiasutuse antud laenult makstav intress maksustatakse krediidiasutuse asukohariigis.
Alates 11.12.2015 maksustatakse Eesti ja Prantsusmaa lepingu protokolli punkti 9 alusel seoses uue Eesti ja Luksemburgi vahelise lepingu jõustumisega panga antud laenude intress ainult residendiriigis.
Alates 11.12.2015 ei lähe Eesti ja Prantsusmaa vahelise lepingu protokolli punkti 10 alusel seoses uue Eesti ja Luksemburgi vahelise lepingu jõustumisega litsentsitasu mõiste alla tööstus-, kaubandus- või teadusseadme kasutamise või kasutamise õiguse eest makstavad tasud* ning litsentsitasu, mis tekib lepinguosalises riigis ja mida makstakse teise lepinguosalise riigi residendile, maksustab ainult see teine riik.
Rootsi14.01.199305.04.199325.11.1993
(est/eng)
31.12.199301.01.1994
Alates 01.01.2016 ei lähe Eesti ja Rootsi vahelise lepingu artikli 12 lõike 7 alusel seoses Eesti ja Šveitsi vahelise protokolli jõustumisega litsentsitasu mõiste alla tööstus-, kaubandus- või teadusseadme kasutamise või kasutamise õiguse eest makstavad tasud* ning litsentsitasu, mis tekib lepinguosalises riigis ja mida makstakse teise lepinguosalise riigi residendile, maksustab ainult see teine riik.
Rumeenia06.02.199823.10.200326.10.2005
(est/eng)
29.11.200501.01.2006
Saksamaa07.04.199529.11.199604.06.1997
(est)(eng)
30.12.199801.01.1994
(tagasiulatuvalt)
Serbia03.04.200924.09.200917.12.2009
(est/eng)
14.06.201001.01.2011
Singapur02.10.199818.09.200617.10.2007
(est/eng)
27.12.200701.01.2008
Protokoll
26.07.201003.02.201123.11.2011
(est/eng)
30.03.201230.03.2012
Slovakkia15.05.199821.10.200326.10.2005
(est/eng)
29.03.200601.01.2007
Sloveenia 26.10.199913.03.200517.05.2006
(est/eng)
26.06.200601.01.2007
Soome14.01.199323.03.199325.11.1993
(est/eng)
30.12.199301.01.1994
Alates 01.01.2016 ei lähe Eesti ja Soome vahelise lepingu artikli 12 lõike 7 alusel seoses Eesti ja Šveitsi vahelise protokolli jõustumisega litsentsitasu mõiste alla tööstus-, kaubandus- või teadusseadme kasutamise või kasutamise õiguse eest makstavad tasud* ning litsentsitasu, mis tekib lepinguosalises riigis ja mida makstakse teise lepinguosalise riigi residendile, maksustab ainult see teine riik.
Suurbritannia22.10.199312.05.199423.11.1994
(est)(eng)
19.12.199401.01.1995
Alates 21.05.2006 on Eesti ja Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa lepingu rakendamise nootide punkti 6 alusel seoses Eesti ja Hollandi vahelise protokolli jõustumisega lepingusse lisandunud sarnaselt Hollandi lepingu protokolliga täiendav maksuvabastus intressidele: ühe riigi ettevõtja poolt teise riigi krediidiasutusele selle krediidiasutuse antud laenult makstav intress maksustatakse krediidiasutuse asukohariigis.
Alates 16.10.2015 on  Eesti ja Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa lepingu rakendamise nootide punkti 6 alusel seoses Eesti ja Šveitsi vahelise protokolli jõustumisega avaliku iseloomuga finantsasutuselt saadud või selle tagatud või kindlustatud laenu intress tuluallikariigis maksust vabastatud.
Alates 16.10.2015 on Eesti ja Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa lepingu rakendamise nootide punkti 7 alusel seoses Eesti ja Šveitsi vahelise protokolli jõustumisega artikli 12 lõikes 2 nimetatud litsentsitasu tuluallikariigis maksust vabastatud.
Šveits30.03.200111.06.200219.05.2004
(est/eng)
12.07.200401.01.2005
Protokoll
25.04.201325.08.201411.02.2015
(est)(eng)
16.10.201501.01.2016
Alates 01.01.2005 on Eesti ja Šveitsi lepingu protokolli punkti 4 alusel seoses Eesti ja Hollandi vahelise protokolli jõustumisega lepingusse lisandunud sarnaselt Hollandi lepingu protokolliga täiendav maksuvabastus intressidele: ühe riigi ettevõtja poolt teise riigi krediidiasutusele selle krediidiasutuse antud laenult makstav intress maksustatakse krediidiasutuse asukohariigis.
Tai25.05.200725.09.201211.12.2013
(est)(eng)
23.12.201301.01.2014
Taani14.01.199304.05.199325.11.1993
(est/eng)
30.12.199301.01.1994
Alates 01.01.2016 ei lähe Eesti ja Taani vahelise lepingu artikli 12 lõike 7 alusel seoses Eesti ja Šveitsi vahelise protokolli jõustumisega litsentsitasu mõiste alla tööstus-, kaubandus- või teadusseadme kasutamise või kasutamise õiguse eest makstavad tasud* ning litsentsitasu, mis tekib lepinguosalises riigis ja mida makstakse teise lepinguosalise riigi residendile, maksustab ainult see teine riik.
Tšehhi 03.03.199424.10.199414.12.1994
(est/eng)
26.05.199501.01.1996
Türgi09.01.199825.08.200319.01.2005
(est/eng)
21.02.200501.01.2006
Türkmenistan21.10.201128.11.201113.02.2013
(est)(eng)
15.03.201301.01.2014
Ukraina02.11.199510.05.199611.12.1996
(est)(eng)
30.12.199601.01.1997
Ungari23.01.2002
+ parandused
kirja teel
11.09.200219.05.2004
(est/eng)
05.07.200401.05.2005
Alates 01.01.2016 ei lähe Eesti ja Ungari vahelise lepingu protokolli punkti 3 alusel seoses Eesti ja Šveitsi vahelise protokolli jõustumisega litsentsitasu mõiste alla tööstus-, kaubandus- või teadusseadme kasutamise või kasutamise õiguse eest makstavad tasud* ning litsentsitasu, mis tekib lepinguosalises riigis ja mida makstakse teise lepinguosalise riigi residendile, maksustab ainult see teine riik.
Usbekistan13.05.201128.09.201211.12.2013
(est)(eng)
23.12.201301.01.2014
Valgevene27.01.199521.01.199725.03.1998
(est/eng)
22.07.199801.01.1999

* Edaspidi kohaldatakse tööstus-, kaubandus- või teadusseadme kasutamise või kasutamise õiguse eest makstavale tasule lepingu artiklit 7 (ärikasum).

Ettevalmistamisel olevad lepingud ja protokollid
RiikParafeeritudAllkirjastatudRatifitseeritud
Bosnia ja Hertsegoviina02.06.2010  
Kõrgõzstan22.04.2016  
Lõuna-Aafrika Vabariik27.05.1999
+ parandused kirja teel
  
Maroko29.04.201125.09.2013
(est/eng)

15.10.2014 (est/eng

Omaan10.02.2012  
Tadžikistan18.06.2015  
Venemaa10.02.200005.11.2002 (est/eng)19.05.2004 (est)
Vietnam16.08.201326.09.2015