Riigiabi teatiste esitamise kord ja vormid

Riigiabi teatised tuleb esitada elektrooniliselt. Selleks on komisjon välja töötanud veebirakenduse State AidNotification Interactive (SANI), kus riigiabi teatise üldteabe vorm, lihtsustatud teatise vorm või grupierandi teatise vorm täidetakse veebipõhiselt. Veebirakendust saab kasutada eesti keeles. Täiendava teabe vormid lisatakse manusena veebipõhisele standardvormile Word tekstidokumendina. Ka riigiabi eelteatised saadetakse SANI kaudu.

Teatise koostamiseks ja SANI parooli saamiseks tuleb riigiabi andjal saata kiri aadressil riigiabi at fin dot ee, kus märkida abimeetme nimi, teatise koostaja nimi ja e-posti aadress.

Riigiabi andjale luuakse SANI kasutajakonto ning saadetakse kasutajaparoolid. Pärast seda saab abi andja veebirakendusse siseneda. SANI kasutusjuhendi leiab siit, küsimuste korral aitab riigiabi at fin dot ee.

Eelteatise esitamiseks tuleb SANI veebirakenduses täita riigiabi üldteabe vorm.
 

Riigiabi teatiste vormid

Riigiabi teatise lihtsustatud vorm

Euroopa Komisjoni määrus nr 794/2004 artikkel 4 lubab olemasoleva abimeetme muutmisel kasutada riigiabi lihtsustatud teatise vormi, kui abimeetme eelarvet suurendatakse üle 20%, abimeetme kestust pikendatakse kuni 6 aastat (kas koos või ilma eelarve suurendamiseta) ja/või karmistatakse abimeetme tingimusi, vähendatakse riigiabi osakaalu või abikõlblikke kulusid.
 
Lihtsustatud korras riigiabi teatise esitamiseks tuleb esmalt täita üldteabe vormi I osa punktid 1 - 2.3 ning 14. Edasi tuleb täita riigiabi teatise lihtsustatud vorm (eesti keeles)

Ka lihtsustatud teatise vorm täidetakse SANI veebirakenduse kaudu elektrooniliselt.