Tubakaaktsiis

Vaata ka " Tubakatoodete aktsiisimäärad alates 1995. aastast "

Tubakaaktsiisiga maksustatakse sigaretid, suitsetamistubakas, sigarid ja sigarillod ning närimistubakas.

Vastavalt Euroopa Nõukogu direktiividele 95/59/EÜ ja 92/79/EMÜ peab sigarettide aktsiisi alammäär 2011. aastal vastama järgmistele tingimustele:

 1. aktsiisimäär on 64 eurot 1000 sigareti kohta sõltumata jaehinnast;
 2. aktsiis peab moodustama vähemalt 57% sigarettide kaalutud keskmisest jaehinnast;
 3. aktsiisimäär peab koosnema fikseeritud määrast ja proportsionaalsest määrast, kusjuures fikseeritud määr ei tohi olla alla 5% ega üle 76,5% kogu maksukoormuse (käibemaks ja aktsiis) summast kokku.

Alates 2014. aastast peab sigarettide aktsiisi alammäär vastama järgmistele tingimustele:

 1. aktsiisimäär on 90 eurot 1000 sigareti kohta sõltumata jaehinnast;
 2. aktsiis peab moodustama vähemalt 60% sigarettide kaalutud keskmisest jaehinnast;
 3. aktsiisimäär peab koosnema fikseeritud määrast ja proportsionaalsest määrast, kusjuures fikseeritud määr ei tohi olla alla 7,5% ega üle 76,5% kogu maksukoormuse (käibemaks ja aktsiis) summast kokku.

2012. a andmetel on sigarettide kaalutud keskmine jaehind 2,62 eurot/20tk. Sigarettide kaalutud keskmine jaehind ehk sigarettide levinuim hind arvutatakse möödunud kalendriaasta andmete alusel. Sigarettide kaalutud keskmisest jaehinnast moodustab 2012. aastal kehtinud aktsiis ligikaudu 1,71 eurot, see on ligikaudu 85,5 eurot 1000 sigareti kohta. Aktsiisisumma osatähtsus sigarettide kaalutud keskmises jaehinnas on 65,27%.

Reisija võib EL liikmesriigist Eestisse toimetada aktsiisivabalt:

 • 800 sigaretti;
 • 400 sigarillot, mis ei kaalu rohkem kui kolm grammi tükk;
 • 200 sigarit;
 • Üks kilogramm suitsetamistubakat ja närimistubakat.

Väljapoolt EÜ territooriumi võib reisija Eestisse toimetada aktsiisivabalt:

 • 40 sigaretti
 • 100 sigarillot
 • 50 sigarit või
 • 50 grammi suitsetamistubakat või närimistubakat.
Riigieelarvesse laekunud tubakaaktsiisist kantakse 3,5 protsenti üle Eesti Kultuurkapitalile, sealhulgas 0,5 protsenti Eesti Kultuurkapitali koosseisu kuuluvale kehakultuuri ja spordi sihtkapitalile.
Tubakatoodete aktsiisimäärad Eestis ja EL aktsiisi alammäärad
Toode Määrad 2012 Määrad 1.01.2013 Määrad 1.01.2014 EL alammäärad 2013
Sigaretid  Fikseeritud määr (1000 sigareti kohta) 42,18 45 46,50 64 eurot 1000 sigareti kohta, kuid mitte vähem kui 57% sigarettide kaalutud keskmisest hinnast
Proportsionaalne määr (jaehinnast) 33% 33% 34%
Minimaalselt makstav aktsiisisumma (1000 sigareti kohta) 80 84,80 90 Piirangud puudutavad
Sigarid ja sigarillod (1000 sigari või sigarillo kohta) 191,74 211 211 12 eurot või 5% jaehinnast
Sigarettideks keeratav suitsetamistubakas (kg kohta)  55,80 61 61 47 eurot või 43% jaehinnast
Muu suitsetamistubakas ja närimistubakas (kg kohta) 55,80 61 61 22 eurot või 20% jaehinnast