Üldine grupierandi määrus

Euroopa Komisjon pikendas 29.11.2013 üldise grupierandi määruse nr 800/2008 kehtivust kuni 30.06.2014.

Üldine grupierandi määrus
lubab anda abi:

 • regionaalabi
  • regionaalabi investeeringuteks ja tööhõiveks
  • uutele väikeettevõtetele regionaalabikõlblikes piirkondades
 • VKEdele investeerimiseks ja tööhõiveks
 • naisettevõtjate asutatud uute ettevõtete toetuseks
 • keskkonnakaitseks
  • investeeringuteks, mis võimaldavad ettevõtjatel teha ühenduse keskkonnakaitsenormatiivides nõutust rohkem
  • selliste transpordivahendite soetamiseks, mis vastavad ühenduse keskkonnakaitsenormatiividest rangematele normidele
  • VKEdele nende varaseks vastavusseviimiseks tulevaste ühenduse keskkonnakaitsenormatiividega
  • energia säästva kasutamise meetmetesse investeerimiseks
  • suure tõhususega koostootmisse investeerimiseks
  • taastuvate energiaallikate edendamiseks tehtavateks investeeringuteks
  • keskkonnauuringuteks
  • keskkonnamaksu vähenduste vormis
 • VKEde nõustamiseks ja messidel osalemiseks
 • riskikapitali vormis
 • teadus- ja arendustegevuseks
  • teadus- ja arendustegevuse projektidele
  • tehnilise teostatavuse uuringuteks
  • VKEdele tööstusomandi õiguste omandamise kulude katteks
  • põllumajandus- ja kalandussektoris teadus- ja arendustegevuseks
  • uutele innovatiivsetele ettevõtetele
  • innovatsiooniga seotud nõustamis- ja tugiteenusteks
  • kõrge kvalifikatsiooniga töötajate laenamiseks
 • koolituseks
 • ebasoodsas olukorras või puudega töötajatele
  • palgatoetuste vormis, ebasoodsas olukorras olevate töötajate töölevõtmiseks
  • palgatoetuste vormis, puudega töötajate töölevõtmiseks
  • puudega töötajate tööhõivega kaasnevate lisakulude hüvitamiseks.
Euroopa Komisjoni üldine grupierandi määrus

Komisjoni pressiteade määruse kohta

Korduma kippuvad küsimused (inglise keeles)

Üldise grupierandi teatise vorm avaneb siit. Teatise vorm täidetakse veebipõhiselt SANI veebirakenduses. Teatise esitamisest SANIs vaata siit.